nieuwsbrief november 2021

Mailing van Patiëntenkring Lemminkaïnen
Verzonden op 1 november 2021

NIEUWSBRIEF PATIENTENKRING THERAPEUTICUM, NOVEMBER 2021


Aankondiging Algemene Ledenvergadering

De volgende algemene ledenvergadering (ALV) zal op woensdag 24 november 2021 van 20.00 tot 22.00 (19.30 inloop met koffie en thee) worden gehouden.

Op de agenda om te bespreken staan o.a. de jaar cijfers van 2021 en de begroting van 2022. Verder zal er tijd zijn om het reilen en zeilen, zowel van de huisartsenpraktijk als het Therapeuticum, uitvoerig te bespreken.

Binnenkort ontvangt u per mail de agenda voor de ALV met notities over de ontwikkelingen van de antroposofische zorg en de voortgang van de Patiëntenkring.

Heeft u meningen, suggesties of ideeën over de bestaansvorm van de Patiëntenkring (of andere zaken die met de Patiëntenkring te maken hebben) die u graag voorafgaand aan de ALV met ons (het bestuur) wil delen? Dan kunt u die altijd naar ons e-mailen: info@patientenkringlemminkainen.nl.


Euritmie Cursussen door Geesiena Stradmeijer

Mijn naam is Geesiena Stradmeijer, enkele maanden geleden ben ik vanuit de Randstad naar het mooie noorden van het land verhuist, voor de rust, de ruimte en de natuur.
Daarmee veranderde ook de focus van mijn werkzaamheden met de euritmie:
na de afgelopen jaren als docente in de euritmieopleiding te hebben gewerkt, ben ik heel blij nu in Therapeuticum Lemminkäinen als euritmietherapeute aan de slag te kunnen.

Ik hoop dat ik mijn enthousiasme voor de euritmie en mijn vertrouwen in de werkzaamheid van de euritmietherapie met u zal kunnen delen.
Om mezelf voortestellen en u gelegenheid te geven (hernieuwd) kennis te maken met de euritmie, wil ik in de komende maanden een aantal korte, thema gerichte cursussen aanbieden:


• Euritmie als versterking van vitaliteit
Euritmie oefeningen die helpen stress af te bouwen, rust te vinden in je hoofd,
vitaliteit en welbevinden te verhogen
woensdag 10-11, woensdag 17-11, woensdag 24-11
14.00-15.00 uur

• Euritmie als sociale kunst
Euritmieoefeningen waarin je leert samen te bewegen zonder jezelf te verliezen, je
eigen weg te gaan met de ander; hoe blijf ik mezelf trouw in de gemeenschap met
anderen
maandag 06-12, maandag 13-12, maandag 20-12
19.00-20.00 uur

De cursussen vinden plaats in de Cursus ruimte van Therapeuticum Lemminkäinen
Aanmelden per email: geesienastradmeijer@gmail.com
Kosten per cursus 30 euros; leden van de Patientenvereniging krijgen 50% korting, graag dit
vermelden bij de aanmelding.

Ik hoop u bij een cursus te mogen verwelkomen!
Ook kunt u een privé afspraak maken voor euritmietherapie. U kunt mij bereiken via
telefoon: 06 4684 6797 of email: geesienastradmeijer@gmail.com
En via de telefoon of webmail van Therapeuticum Lemminkäinen


Herinnering Jaarlijkse Financiele Bijdrage

Een aantal leden hebben hun financiële bijdrage voor 2021 al betaald. Hartelijk dank daarvoor! We zien de ledenbijdrage van degene die nog niet hebben betaald graag tegemoet.

Kunt u controleren of u uw jaarlijkse contributie al (deels) heeft betaald en dat alsnog doen, als u dat nog niet gedaan heeft?

U bepaalt uiteraard zelf wat u wilt betalen, maar hieronder zijn nogmaals de richtlijnen voor de jaarlijkse contributie.

Richtbedragen

Lager inkomen: voor één persoon €32, voor meerdere personen €47 per jaar.
Midden inkomen: voor één persoon €63, voor meerdere personen €94 per jaar.
Hoger inkomen: voor één persoon €125, voor meerdere personen €175 per jaar.

Rekeningnummer: NL60 TRIO 0391 0687 17 t.n.v. Patiëntenkring Groningen.


Brochure over Dementie

Graag brengen we u op de hoogte van het feit dat we brochure nummer 59 over Dementie herdrukt hebben. Dat wil zeggen dat er inmiddels 1500 stuks zijn verkocht. We zijn blij dat er zoveel belangstelling voor dit onderwerp bestaat zodat een herdruk nodig was. Jan Pieter van de Steen schrijft op een betrokken manier over dit onderwerp.
'Door dementie is niet meer de uiterlijke wereld van feiten en gebeurtenissen richtinggevend, maar wordt de innerlijke wereld van (onverwerkte) herinneringen en emoties zingevend en richtinggevend voor het beleven en handelen.'
U kunt deze brochure nummer 59 bestellen via www.gezichtspunten.nl


Informatie over Covid-19 en Vaccinaties

Voor hoe er binnen de NVAA wordt aangekeken tegen vaccinatie Covid-19, verwijs ik u graag naar de website www.nvaa.nl Daarnaast is er over dit onderwerp veel zinvols geschreven vanuit de Medische Sektion van het Goethaneum. Zie daarvoor:

medsektion-goetheanum.org/en/news/covid-19

steinervertalingen.nl/nieuwsberichten/wat-is-de-bron-van-deze-steinertekst-over-vaccinatie

Met hartelijke groeten,


Nelly Hazen, Heidi Duncan en Hans Vermaat
Bestuur Vereniging Patiëntenkring Groningen