nieuwsbrief februari 2022

Mailing van Patiëntenkring Lemminkaïnen
Verzonden op 13 februari 2022

NIEUWSBRIEF PATIENTENKRING THERAPEUTICUM, FEBRUARI 2022


Lezing sociale driegeleding in de gezondheidszorg

door John Hogervorst op zaterdag 26 maart 2022

Sociale driegeleding en de gezondheidszorg

Met de term ‘sociale driegeleding’ duidde Rudolf Steiner op het feit dat zich in de samenleving drie verschillende functies afspelen. De ‘gezondheid van de samenleving’ is afhankelijk van de vraag of deze drie functies, die zich afspelen in drie domeinen (economie, politiek/recht, geestesleven), zich enerzijds naar hun eigen aard kunnen ontplooien, anderzijds met elkaar in balans zijn.

John Hogervorst zal in zijn voordracht een inleiding over de sociale driegeleding geven en daarbij onderzoeken welke plaats gezondheidszorg in de sociale driegeleding heeft en wat dat voor organisaties/initiatieven in de gezondheidszorg zou kunnen betekenen. Daarbij komt ook aan bod met welke valkuilen én welke mogelijkheden we te maken hebben voor het (samen)werken in de gezondheidzorg.

  • Aanmelding:

Er is ruimte voor 45 deelnemers en is aanmelden verplicht bij Nelly Hazen (voorzitter) info@patientenkringlemminkainen.nl

De workshop is gratis voor leden van de Patiëntenkring.
Voor patiënten van het huisartsenpraktijk Noorderhaven die geen lid zijn van de Patiëntenkring zijn de kosten €15,00 [dit is inclusief koffie, thee en drankje].

  • Datum, tijd en plaats:

Zaterdag 26 maart 2022 van 14.00-16.00 uur. Vanaf 13.30 uur inloop met koffie en thee en om 16.00 uur is er gelegenheid voor napraten met een drankje.

Huisartspraktijk Noorderhaven 32, Groningen. Ingang blauwe hek.


Opleiding van Maria Strating

Beste mensen,

Tot mijn grote vreugde ben ik in september het eerste jaar van de vervolgopleiding voor artsen gestart. Een bron van kennis en inspiratie. Nu de verbouwing voorbij is, en de grootste veranderingen na het vertrek van Rigobert enigszins gestabiliseerd zijn, is daar weer de ruimte voor, al blijft er veel hektiek rondom Corona.

Het opleidingsjaar ging van start met een dag over verlies en rouw. Iets wat we allemaal tegenkomen. En vaak een stuk meedragen, tot het moment en plaats daar is, een plek waar we ons welkom voelen, waar we ons geherbergd voelen en we onze rugzak uit kunnen pakken. Een mooi beeld vond ik de rouw als een mesthoop, alle afval erop, en door de mest te beluchten en te belichten kan er iets nieuws op groeien. Verder was er een dag over koper en de eigenschappen en mogelijkheden om dit in te zetten als geneesmiddel. Ook mochten we een dag zelf middelen potentiëren, er een bepaalde kracht aan afzien en aan meegeven.

Andere dagen komen er mensen hun verhaal en kwalen delen, waarna we deze vanuit het drie en vierledig mensbeeld beschouwen, en er de therapeutische mogelijkheden voor zoeken. Er komen sprekers en verpleegkundigen en therapeuten die ons hun werk laten ervaren. Elke maand komen we zo samen.

Daarnaast ben ik thuis bezig met de nebenubungen, het kijken naar je denken, je wil, je gevoel (daar was ik gebleven… wat verder volgt, volgt). Ik kan deze oefeningen iedereen aanraden, een leuk boekje hierbij is het zesvoudige pad, van Joop van Dam.

Al met al merk ik, al ben ik pas sinds september bezig, ik steeds meer kennis, kunde en gevoel krijg voor de geneesmiddelen, opdat ze ons de weg kunnen wijzen naar gezondheid. En wat kan ik dankbaar zijn voor deze rijkheid om ons heen, de verdieping, de beschouwing, de zachtheid, het de weg wijzen. De middelen uit de natuur, het hemelruim, onze geschiedenis. [Afbeelding]

We blijven ons ontwikkelen.

Een lieve groet,

Maria


Afscheid nemen van het Therapeuticum - Carla Besteman

Bijzonder is het ... dat ik kan terug kijken op een mooie periode van 21 jaar werken op het Therapeuticum.

21 jaar geleden kon ik, net afgestudeerd, in het Therapeuticum de Euritmietherapie praktijk overnemen en helemaal mijn eigen kleur geven, zowel inhoudelijk, als ook wat betreft de ruimte waarin ik werkte en die aan een verbouwing toe was. Ik kon deze naar eigen smaak inrichten. Ja dat was bijzonder!

De Euritmietherapie praktijk groeide snel en met een dependance in Leeuwarden en Assen had ik al gauw een volle werkweek. Door mijn verbinding met de Maatschap van artsen en therapeuten werd een deel van mijn administratie uit handen genomen. Dat was heel fijn. En met andere werkzaamheden droeg ik met veel plezier bij aan de verdere ontwikkeling van het Therapeuticum.

De samenwerking met de artsen en therapeuten, de verdieping van de geneeskunde en de antroposofie voedde de motor in mijzelf. Het gaf mij de inspiratie om te zoeken met de patiënt/client naar de weg van “genezing” , het omgaan en het vertrouwen te vinden in het ziek-zijn en het staan in het leven.

Voor mij stond vooral centraal in mijn werk… de euritmie beweging. Hoe vind iemand in zich de sprekende beweging?

 - Een beweging naar binnen en naar buiten vinden, door zowel te bewegen als door te spreken -

Dat was het motto in mijn praktijk. Soms voelde ik me een beeldhouwer in mijn werk. Vind ik die beweging, die zoden aan de dijk zet, die er toe doet?

Met een voldaan gevoel geef ik mijn praktijk door aan Geesiena Stradmeijer. Ik ben blij dat dit kan in de fase waarin het Therapeuticum zich nu bevindt.

Ik dank iedereen van het Therapeuticum, de Stichting en de Patiëntenkring voor een geïnspireerd werkleven in deze 21 jaar.

Carla Besteman


Geestelijke gezondheidszorg in het therapeuticum

In 2015 zijn er grote veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg (hierna: Ggz) geweest met daarin een grotere rol voor de huisartsenpraktijk met hulp van een praktijkondersteuner Ggz. Daarnaast was er een reorganisatie bij de jeugdzorg, was er meer aandacht voor eigen regie en veranderde de WMO, met wijkgericht werken en participatie. Sinds deze tijd ben ik praktijkondersteuner Ggz werkzaam (tot 2018 met andere collega’s).

Ik miste voor de patienten van de praktijk goede zorg in de vorm van zinvolle dagbesteding in een groep waar ik mensen naar door kon verwijzen. Samen met Susan Goslinga (kunstzinnig therapeut), Charles Lycklama (verpleegkundig specialist) en Hyke Roeloff (dans/expressietherapeut), alledrie voorheen werkzaam bij Lievegoed antroposofische verslavingszorg, heb ik Antares dagbesteding opgezet. Vanaf september 2017 draaien enkele groepen. Antares is toegankelijk voor iedereen die tijdelijk of langdurig uitgeschakeld is van werk of studie. Er wordt gewerkt vanuit gelijkwaardigheid en aangesloten bij de gezonde kracht in jezelf waarbij jij de regie hebt over wat je zou willen ontwikkelen; er wordt begeleiding geboden, geen therapie. Een indicatie is via de wmo/ wij teams aan te vragen. Meer informatie lees je hier: https://antaresdagbesteding.nl

Lievegoed zorg heeft een aantal jaren een eerstelijns Ggz praktijk gehad in het therapeuticum, veel patienten waren erg tevreden over de zorg. Helaas moest door bezuigingen van de landelijke Lievegoed organisatie deze praktijk uit het Noorden vertrekken. Nadat Antares dagbesteding goed liep, ben ik met Susan en Charles gaan onderzoeken of we een nieuwe zelfstandige antroposofische eerstelijns Ggz praktijk konden starten in het therapeuticum. In 2021 heeft ook Esther van de Wall (psychiater) zich bij dit onderzoek aangesloten.

Het lijkt erop dat het gaat lukken: Charles en Esther zijn van plan om rond mei te starten met praktijk Aste. (Helaas zijn we nog niet online vindbaar). Aste is een zelfstandige praktijk, dat betekent dat zij niet onder de huisartsenzorg vallen, maar dat de huisartsen en de praktijkondersteuner patienten van de praktijk kunnen na de start verwijzen, vergelijkbaar met andere eerstelijns Ggz instellingen. Aangezien het team klein is, zal er een zorgvuldige intake plaats vinden om na te gaan of de zorgvraag past bij het aanbod.

Pauli van Engelen


Boeken over corona in relatie tot antroposofie

  • Gedachten, kansen en perspectieven in tijden van corona door John Hogervorst
  • Toekomst scheppen- in tijden van corona door John Hogervorst
  • De corona epidemie door Harrie Salman


Versterken van onze gezondheid

Door de corona-maatregelen en de discussies daarover krijg je de indruk dat alléén maatregelen zouden kunnen helpen tegen deze ziekte. Vanuit de antroposofie gezien is elke ziekte in de huidige tijd tegeljkertijd een soort genezing van een dieper liggende oorzaak. Het doormaken van een ziekte kan een mens daardoor ook letterlijk 'beter' maken. Daardoor kunnen we zeggen dat bij ziekte niet alleen bestrijding van die ziekte aan de orde is, maar ook juist het bevorderen van de gezondheid.

Over het bevorderen van gezondheid zijn in de reeks 'Gezichtspunten' enkele nummers verschenen die daar speciaal op gericht zijn. Deze brochures zijn bedoeld om mensen te helpen zelf aan hun gezondheid te werken, waardoor ziekte minder kans kan krijgen.

  • nummer 33, De oerbronnen van gezondheid
  • nummer 24, Omgaan met angst
  • nummer 26, Levensvragen
  • nummer 31, Praktische oefeningen voor een innerlijke ontwikkeling
  • nummer 61, Het zelfgenezend vermogen

De brochures zijn te bestellen via onze website: www.gezichtspunten.nl


Herinnering Jaarlijkse Financiele Bijdrage

Een aantal leden hebben hun financiële bijdrage voor 2022 al betaald. Hartelijk dank daarvoor! We zien de ledenbijdrage van degene die nog niet hebben betaald graag tegemoet.
Kunt u controleren of u uw jaarlijkse contributie al (deels) heeft betaald en dat alsnog doen, als u dat nog niet gedaan heeft?
U bepaalt uiteraard zelf wat u wilt betalen, maar hieronder zijn nogmaals de richtlijnen voor de jaarlijkse contributie.

Richtbedragen
Lager inkomen: voor één persoon €32, voor meerdere personen €47 per jaar.
Midden inkomen: voor één persoon €63, voor meerdere personen €94 per jaar.
Hoger inkomen: voor één persoon €125, voor meerdere personen €175 per jaar.


Rekeningnummer: NL60 TRIO 0391 0687 17 t.n.v. Patiëntenkring Groningen.

Met hartelijke groeten,


Nelly Hazen, Heidi Duncan en Hans Vermaat
Bestuur Vereniging Patiëntenkring Groningen