Nieuwsbrief september 2022

Mailing van Patiëntenkring Lemminkaïnen
Verzonden op 8 september 2022

NIEUWSBRIEF PATIENTENKRING THERAPEUTICUM, SEPTEMBER 2022

Beste leden van de patiëntenkring, 

Onze vorige nieuwsbrief verzonden wij in februari j.l. waarbij we stil stonden bij het afscheid van Nelly Hazen als voorzitter en bij de aanvang van een werkgroepje dat zich bezighoudt met het voortbestaan van de antroposofische gezondheidszorg in Groningen. 

Doety de Boer heeft het bestuur versterkt en gaat op termijn Heidi Duncan als secretaris vervangen.

Hans Vermaat combineert de taken van voorzitter (a.i) en penningmeester. 

Vragenlijst werkgroep

Allereerst vragen wij jullie aandacht voor de vragenlijst die door de werkgroep is opgesteld en die wij aan jullie per post opsturen met het dringende verzoek deze lijst in te vullen en zo spoedig mogelijk te retourneren. Je kunt gebruikmaken van bijgevoegde retourenveloppe. Met  jullie respons gaat de werkgroep verder aan de gang in de verwachting aan het eind van dit jaar een voorstel te kunnen presenteren over de toekomst van de patiëntenkring. 

Voortgangsverslag werkgroep patientenkring

In mei 2022 zijn we in een werkgroep t.b.v. een voortgang van de patiëntenkring gestart.

Het bestuur heeft ons gevraagd een verslag te schrijven over onze voortgang en tijdpad.

We hebben ons eerst bezig gehouden met onderzoeken hoe de geschiedenis van de patiëntenkring tot nu is verlopen en waar deze zich zoal mee bezig houdt.

Ook hebben we veel aandacht besteed aan wat ons doel en werkwijze is.

We willen de patiëntenkring nieuw leven inblazen, meer interactie en initiatieven vanuit leden en een nieuw(e) bestuurslid (leden) vinden, die o.a. het voorzitterschap op zich wil nemen.

Concrete acties waar we mee bezig zijn (geweest):

1. Het herformuleren van een missie en ieder heeft de eigen visie geformuleerd.

2. Een vragenlijst gemaakt voor de leden, huisartsen en therapeuten. Binnenkort gaan we in ieder geval met een aantal huisartsen en therapeuten in gesprek a.d.h.v. deze vragenlijst.

De leden ontvangen de vragenlijst met de post.

3. Meerdere ontmoetings-bijeenkomsten voor verschillende leden vanuit diverselevensomstandigheden, zijn in voorbereiding en zullen in het najaar plaatsvinden.

4. Al onze bevindingen tijdens onze gesprekken worden bijgehouden en de verwachting is, dat hier aan het eind van het jaar een eindrapport over uit komt. Deze zal met het bestuur besproken worden en aan de leden doorgestuurd c.q. tijdens een ALV besproken.

Christien Enzing, Josefien Harmsen, Leni van Noord, Peter Oterdoom, Rob Heller

Bijeenkomsten werkgroep.

NIEUW LEVEN VOOR DE PATIËNTENKRING?!

Wij, Christien, Josefien, Leni, Peter en Rob, zijn lid van de Patiëntenkring, net als jij. Misschien ben je op de hoogte dat het voortbestaan van onze vereniging op de tocht staat, omdat de Patiëntenkring met een tekort aan bestuursleden kampt. Wij hebben aangeboden een werkgroepje Patiëntenkring te vormen en ons te buigen over de vraag of onze vereniging nieuw leven in te blazen is. Hiervoor willen we graag íedereen de ruimte geven om mee te denken. Daarom nemen we het ínitiatief tot ínteractie.

ínteractie  -  ínitiatief  -  íedereen

De puntjes op de i 

Hoe pakken wij dit aan?

We peilen wat voor ideeën er onder de leden leven over de Patiëntenkring. Daarvoor hebben we een enquête samengesteld die je binnenkort per brief ontvangt, met het verzoek deze in te vullen.
Daarnaast ontmoeten we je graag om verdiepend door te praten. Hiervoor organiseren wij een aantal ontmoetingsbijeenkomsten. Hieronder vind je meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Patiëntenkring,

Christien, Josefien, Leni, Peter en Rob

Foto: Josefien Harmsen

ONTMOETINGSBIJEENKOMSTEN: Kies de bijeenkomst die bij je aansluit!

Zaterdag 1 oktober, van 14.00 – 16.30 uur in de Ontmoetingsruimte, Noorderhaven

UITNODIGING aan MANTELZORGERS EN GEÏNTERESSEERDEN:

Hoe blijf je jezelf ontwikkelen met de intensieve mantelzorg?

Ben je mantelzorger, patiënt die mantelzorg krijgt of ben je geïnteresseerd, omdat je b.v. met mantelzorg te maken hebt of graag iets voor iemand zou willen betekenen?

Wil je in gesprek gaan over mantelzorgen, geïnspireerd door de antroposofie vanuit een geestelijke levensvisie?

Van gedachten wisselen over wat de Patiëntenkring voor mantelzorgers kan betekenen, zodat er vanuit de Patiëntenkring steun kan zijn voor de patiënt en voor de mantelzorger?

We richten de ontmoetingsruimte in als restaurant. Je mag dus lekker gaan zitten, genieten van het samenzijn en met elkaar in gesprek gaan over de vraag ‘Hoe blijf je jezelf ontwikkelen en zorg je goed voor jezelf met intensieve mantelzorg?’ Wij komen langs om je bestelling op de nemen voor koffie, thee, hapje, drankje.

Heb je zelf informatie of iets wat met mantelzorg te maken heeft? Neem het mee!

Spreekt de bijeenkomst je aan? Geef dan vóór maandag 26 september je naam door, door een mailtje te sturen naar: 

Zaterdag 15 oktober, van 14.00 – 16.30 uur in de Ontmoetingsruimte, Noorderhaven

UITNODIGING aan (GROOT,PLEEG,STIEF) OUDER EN KIND(EREN):

(Hoe) neem je je kind mee in de antroposofische leefwijze?

Ben je (pleeg, stief) ouder, opa of oma en/of ben je geïnteresseerd in de antroposofische gezondheidszorg voor het kind? We nodigen je graag uit voor deze bijeenkomst, liefst samen met je kind(eren).

We willen er een gezellige middag van maken, waarbij je met elkaar in gesprek kunt gaan en tips uit kunt wisselen. De vraag ‘Hoe we in of d.m.v. de Patiëntenkring invulling kunnen geven aan de antroposofische gezondheidszorg voor kinderen?’ staat centraal.

Verder vertelt Feriël Wolters, moeder van een tweeling van 10 maanden, iets over haar ervaring met het volgen van een vaccinatieprogramma op antroposofische wijze.

We zijn vooral heel benieuwd naar jouw ideeën, tips en ervaringen w.b. je kind(eren), in de antroposofische gezondheidszorg en opvoeding. Ook ideeën, wensen en feedback aangaande de Patiëntenkring zijn van harte welkom.

Voor de kinderen vanaf ongeveer 2 jaar zijn er activiteitjes. Voor de baby’s en dreumesen zorgen we dat er een plekje is en het zou fijn zijn als je zelf wat speelgoed en een speelkleed o.i.d. meeneemt.

Heb je zin om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn? Geef dan vóór maandag 10 oktober je naam door, door een mailtje te sturen naar:  en vermeld de leeftijd van de kinderen die meekomen i.v.m. de voorbereiding van de activiteiten.

Zaterdag 5 november, van 14.00 – 16.30 uur in de Ontmoetingsruimte, Noorderhaven

UITNODIGING aan ALLE LEDEN VAN DE PATIËNTENKRING:

De therapeuten presenteren zich.

Jarenlang was ‘Therapeuticum Lemminkäinen’ de vertrouwde naam van het ‘antroposofische gezondheidscentrum in Groningen waar huisartsen, verpleegkundigen en therapeuten samenwerken vanuit een combinatie van reguliere en antroposofische geneeskunde’.

Omdat de huisartsen inmiddels ook onderdeel zijn van de huisartsenpraktijk Noorderhaven, is er soms verwarring over hoe het nou zit met het Therapeuticum. Welnu, het Therapeuticum is springlevend, de website is vernieuwd: https://therapeuticumlemminkainen.nl/therapieen/.

Onder deze link vind je ook gelijk de therapeuten die het gezondheidscentrum rijk is:

Euritmietherapie, Geesiena Stradmeijer

Integratieve kinder- en jeugdtherapie, Birgit Fonville

Kunstzinnige therapie, Susan Manon Goslinga

Massagetherapie, Mirjam van Kan

Lichaamsgerichte psychotherapie en traumatherapie, Liesbeth Haken

Uitwendige therapie, Pauli van Engelen

De therapeuten presenteren zich deze middag op eigen wijze en je kunt hen alle vragen stellen die je hebt. Ze hebben in de ontmoetingsruimte ieder een tafeltje waar je kunt aanschuiven. Je kunt met hen in gesprek gaan over wat zij voor jou individueel kunnen betekenen. Of misschien heb je ideeën over een thema waarvoor een therapeut een workshop of cursus zou kunnen ontwikkelen.

Ben je van plan om deze bijeenkomst aanwezig te zijn? Geef dan vóór maandag 31 oktober je naam door, door een mailtje te sturen naar: 

Zaterdag 19 november, van 14.00 – 16.30 uur in de Ontmoetingsruimte, Noorderhaven

UITNODIGING aan ALLE LEDEN VAN DE PATIËNTENKRING:

Het thema wordt bekend gemaakt zodra de uitkomsten van de enquête binnen zijn.

We hopen er samen gezellige, ontspannen en leerzame middagen van te maken en je bij een of meerdere bijeenkomsten te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Patiëntenkring,

Christien, Josefien, Leni, Peter en Rob

In beweging blijven door Euritmie

Oefeningen om lichaam, ziel en geest lenig te houden (vanuit het ik)

Een cursus euritmie voor de ouder wordende mens.

Het betreft een doorgaande cursus, voor zowel degene die in het voorjaar gestart zijn als voor nieuwe deelnemers.

Cursusleiding: Carla Besteman, euritmiste

De cursus van 8 keer vindt plaats op dinsdagmiddag in

De Christengemeenschap, Lauwersstraat 3 in Groningen

Start: 27 september.

Tijd: van 16.00-17.00 uur.

Bij voldoende aanmeldingen zal er mogelijk ook een cursus van 14.30-15.30 uur gegeven worden.

Kosten: € 100

Leden van de Patiëntenkring Lemminkainen kunnen korting krijgen.

Inlichtingen en opgave bij Carla. Email: mailto:

telefoon: 06-38405936

Vooraankondiging 

Symposium Euritmietherapie

De zelf genezende kracht van de mens aanspreken door beweging.

Op 29 oktober 2022 in het Therapeuticum Lemminkainen.

Een dag vol met mogelijkheden de euritmietherapie te ervaren, te leren 
kennen.

Verder informatie volgt.

Carla Besteman en Nelly Hazen

Activiteiten vanuit Therapeuticum

Boost je vitaliteit en veerkracht

Deze herfst organiseren we met elkaar en voor elkaar een aantal activiteiten voor mensen van het therapeuticum die het leuk vinden om aandacht te besteden aan vitaliteit en veerkracht in hun leven. Dat kan op verschillende manieren en je kunt zelf een keuze maken uit de activiteiten die je aanspreken.

Wandelen

Op woensdag is er een wandeling van een uur, naar het Noorderplantsoen. Daar wordt week na week de vitaliteit waargenomen van één of meer bomen. De natuur stelt ons beter in staat om te verwerken, terwijl we ons tegelijkertijd ook meer ontspannen voelen. We vertrekken vanaf het therapeuticum en komen daar ook weer terug. Na afloop drinken we een kopje thee. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Tijd: 12.30 – 13.30 (daarna een kopje thee in de cursusruimte)

Data: wekelijks vanaf 14 september t/m 14 december

Opgave: per mail naar

Wil je meer lezen over dit onderwerp:

https://www.gezondnatuurwandelen.nl/gezondheid/onderzoek/

https://www.metronieuws.nl/lifestyle/health-mind/2022/01/natuur-gestresst-mentale-gezondheid/

https://www.mo.be/opinie/drukke-steden-maken-ons-eenzaam-maar-groen-kan-helpen

Euritmie

Op woensdagmiddag na het wandelen kun je bij de euritmie de vitaliserende kracht van de kunst ontdekken. Er wordt bewogen op prachtige gedichten olv Geesiena.

Er worden twee cursussen van drie keer gegeven, je kunt aan  één of beide cursussen mee doen.

Tijd: 14.00 uur

Data: cursus 1 op woensdag 5, 12 en 18 oktober cursus 2 op 26 okt., 2 en 9 november

Kosten: 30 euro voor drie keer (leden patientenkring 15 euro)

Je kunt je opgeven bij Geesiena Stradmeijer:

Toneelimprovisatie

Op twee woensdagen 16 en 23 november van 14.00 – 15.30 uur door Doetie Nauta. We spelen onze overtuigingen (zoals de innerlijke criticus), door dit uit te spelen kunnen we wellicht anders met deze beperkende en vermoeiende overtuigingen om leren gaan. 

Kosten: 10 euro per keer

Opgave: bij Doetie Nauta  

Meditatie uur

Op vrijdagen is er een meditatie uur waarbij de aandacht naar binnen gaat. Je aandacht kan in je ziel rusten. Tijdens deze uren worden meditaties en oefeningen gedaan die onze vitaliteit en veerkacht ten goede komen. 

Tijd: vrijdagen van 16.30 – 17.30 uur

Data: 30 september, 14,21,28 oktober, 4, 11, 18, 25 november en 2 december

Kosten: 30 euro voor 3 x

Opgave:

Diverse berichten.

1. Vanuit de huisartsenpraktijk komt weinig nieuws. De waarnemend arts Nima heeft afscheid genomen; er is momenteel overleg met een nieuwe waarnemer.

Maria Strating start het volgende cursusjaar van haar opleiding tot antroposofisch huisarts. 

De praktijk is s ’middags alleen voor spoedgevallen geopend. 

2. De therapeuten hebben een eigen nieuwe website. https://therapeuticumlemminkainen.nl/

3.  E-mailcontact via mailto:info@patientenkringlemminkainen.nl komt vanaf nu bij Hans Vermaat en niet meer bij Nelly Hazen.

4.  Wij werden geattendeerd op de navolgende lezing

Lezing door Henk Verhoog op Michaëls dag

Donderdag 29 september 2022 om 20.00.

Plaats: Druifstreek 61, 8911 LH Leeuwarden

Bijdrage aan de kosten: € 7.50. Inlichtingen/ Opgave bij Ria Dijkstra,

058 2664746; 

Antroposofische werkgebieden als mysterieplaatsen?

Bij mysterieplaatsen denkt men eerder aan kloosters, waar mensen zich hebben teruggetrokken uit het maatschappelijke leven, dan aan werkgebieden zoals vrije scholen, antroposofische zorginstellingen of biologisch-dynamische boerderijen.

Rudolf Steiner heeft verschillende keren aangegeven dat in mysterieplaatsen een volgende cultuurperiode wordt voorbereid. Hij noemt drie toekomstidealen ter voorbereiding van de 6e na-Atlantische cultuurperiode:

– het leed van de ander als het eigen leed ervaren (broederlijkheid)

– het goddelijke in elk ander mens zien (vrijheid van religie)

– werken vanuit het bewustzijn dat er een geestelijke wereld is (geesteswetenschap).

Aan deze idealen wordt meer of minder bewust gewerkt in de antroposofische werkgebieden; ze kunnen alle mensen verbinden die in die werkgebieden werkzaam zijn. De Antroposofische Vereniging kan hierbij gezien worden als een gemeenschap van mensen die met elkaar proberen om het bewustzijn voor de realiteit van de geestelijke wereld steeds sterker te maken.

Doordat dezelfde idealen ook verborgen liggen in de grondsteenspreuk kan de Antroposofische Vereniging een inspiratiebron voor de werkgebieden vormen. 

5.  Eveneens werden wij gewezen op het onderstaande bericht:

Behoud de toegang tot huisartsenzorg; iedereen een huisarts

55.398 ondertekeningen

De toegankelijkheid van huisartsenzorg staat onder druk. De complexe zorgvragen nemen toe. Personeelsschaarste en veranderingen in het zorgstelsel geven toenemende druk op huisartsenpraktijken en huisartsenposten. Wachttijden voor patiënten nemen toe. Onder deze druk dreigt het systeem te bezwijken.

Bericht van de penningmeester.

Tot en met augustus van dit jaar mochten wij 5.800 euro aan contributie ontvangen. Wij hadden 9.000 aan uitgaven en ontvingen 4.000 euro als aflosing op de lening aan de stichting STAGG.

De begrote bijdragen van de leden over het gehele jaar 2022 bedragen 22.000 euro. 

Dit houdt in dat er een grote achterstand is in de ontvangst van deze bijdragen.  Ik begrijp dat ook wel; er vinden ogenschijnlijk weinig activiteiten plaats en dan verwatert de band met de Patiëntenkring gemakkelijk. 

Vorig jaar heb ik een aparte brief gestuurd aan de leden met betalingsachterstand. Dit heeft gelukkig ertoe geleid dat veel leden alsnog hun bijdrage hebben overgemaakt. 

Ik doe nu een beroep op jullie de bijdrage over te maken. 

Ter informatie staan hier de richtbedragen: 

Richtbedragen

·  Lager inkomen: voor 1 persoon € 32 per jaar, voor meer personen € 47 per jaar.

·  Midden inkomen: voor 1 persoon € 63 per jaar, voor meer personen € 94 per jaar.

·  Hoger inkomen: voor 1 persoon € 125 per jaar, voor meer personen € 175 per jaar.

Betaling: rekeningnummer NL60 TRIO 0391 0687 17 t.n.v. Patiëntenkring Groningen

Wij willen graag je e-mailadres 

Het bestuur van de Patiëntenkring wil graag meer per e-mail met haar leden communiceren. Dit is milieuvriendelijker, goedkoper en sneller dan per post. Het gaat bijvoorbeeld om nieuwsbrieven, maar ook om uitnodigingen voor onze bijenkomsten of bijzondere lezingen. 

Doe ons een plezier en stuur ons een e-mail zodat we kunnen beschikken over je e-mailadres. 

mailto:

Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

Afsluiting nieuwsbrief

Al met al veel informatie. Wij wensen jullie veel leesplezier en vergeet vooral niet de enquête te beantwoorden en te retourneren. En geef je op voor de diverse bijeenkomsten!

Het bestuur van de Patiëntenkring

Hans Vermaat (voorzitter a.i. en penningmeester)

Heidi Duncan (secretaris)

Doety de Boer (Lid en toekomstig secretaris).

P.S. 

Voor degenen die liever de enquête invullen met de computer is hieronder een worddocument  opgenomen dat je kunt invullen en per e-mail verzenden.

 2022-09-06-Vragenlijst-PK-leden-definitief5.docx

SUCCES.