menu

Contact 

Foto van de wachtruimte en het glas bij de trap van het Therapeuticum Lemminkäinen, gemaakt door Jeanet Vermeer.

Adres Patiëntenkring

Noorderhaven 32, 9712 VK Groningen

Inschrijving KvK 40026339

Bestuursleden van de Patiëntenkring Groningen

Nelly Hazen (secretariaat)

Heidi Duncan (ledenadministratie)

Hans Vermaat (penningmeester)

Aanmelden als lid? Graag een e-mail sturen naar .

Wij zijn uiteraard heel blij als u lid wilt worden van de Patiëntenkring. Meldt u zich dan eerst even aan via de email voordat u uw contributie aan ons overmaakt.

Het is in het verleden wel eens voorgekomen dat mensen zich aanmelden voor de Patiëntenkring door hun contributie over te maken op het rekeningnummer van de Patiëntenkring.
Doe dit alstublieft niet, aangezien het heel verwarrend voor ons kan zijn als we contributie ontvangen van iemand die niet in de ledenadministratie staat.

NL60 TRIO 0391 0687 17 t.n.v. Patiëntenkring Groningen

Contactpersoon: Nelly Hazen
050 541 2852

Therapeuticum Lemminkaïnen

Noorderhaven 32, 9712 VK Groningen
Website Therapeuticum: http://www.therapeuticumlemminkainen.nl