menu

Contact 

Adres Vereniging Patiëntenkring Groningen

Noorderhaven 32, 9712 VK Groningen

Inschrijving KvK 40026339

Bestuursleden van de Patiëntenkring Groningen

Hans Vermaat (voorzitter a.i.)

Heidi Duncan (secretaris)

Doety de Boer (algemeen bestuurslid)

Hans Vermaat (penningmeester)

Therapeuticum Lemminkaïnen

Noorderhaven 32, 9712 VK Groningen

Website Therapeuticum: http://www.therapeuticumlemminkainen.nl

Website huisartsenpraktijk:https://www.huisartsennoorderhaven.nl