menu

Contact 

Adres Vereniging Patiëntenkring Groningen

Noorderhaven 32, 9712 VK Groningen

Inschrijving KvK 40026339

Bestuursleden van de Patiëntenkring Groningen

Nelly Hazen (voorzitter)

Heidi Duncan (secretaris))

Hans Vermaat (penningmeester)

Therapeuticum Lemminkaïnen

Noorderhaven 32, 9712 VK Groningen

Website Therapeuticum: http://www.therapeuticumlemminkainen.nl

Website huisartsenpraktijk:https://www.huisartsennoorderhaven.nl