menu

Contact 

Adres Vereniging Patiëntenkring Groningen

Noorderhaven 32, 9712 VK Groningen

ledenadministratie

Inschrijving KvK 40026339

Bestuursleden van de Patiëntenkring Groningen

Rob Heller en Feriël Wolters, (gezamenlijk voorzitter)

Doety de Boer (algemeen bestuurslid, ledenadministratie)

Christien Enzing (algemeen bestuurslid, communicatie)

Hans Vermaat (penningmeester)

Therapeuticum Lemminkaïnen

Noorderhaven 32, 9712 VK Groningen

Website Therapeuticum: http://www.therapeuticumlemminkainen.nl

Website huisartsenpraktijk:https://www.huisartsennoorderhaven.nl