menu

TOP-regeling (v/h Solidariteitsfonds) 

Informatie

Van Solidariteitsfonds naar TOP regeling.

Therapieën Ondersteuning Patiëntenkring.

Van de ledenbijdrage wordt het gebruik van antroposofische therapie en/of antroposofische medicijnen niet alleen inhoudelijk maar ook financieel ondersteund.

Financiën mogen geen belemmering vormen voor een antroposofische behandeling voor onze leden.

In het verleden konden leden een beroep doen op het Solidariteitsfonds, we hebben gekozen voor een naamwijziging naar aanleiding van de ledenvergadering op 24 april 2019.

Vanaf 2020 hebben we de voorwaarden gewijzigd waarbij de voorwaarde dat men aanvullend verzekerd diende te zijn is komen te vervallen.

Vooralsnog wordt jaarlijks in de begroting 10 % van de ledenbijdrage voor deze ondersteuning opgenomen. Aan het eind van het jaar komt het niet gebruikte deel weer te vervallen.

Deze begrotingspost valt binnen de 70 % van de ledenbijdrage die begroot wordt voor de inhoudelijke en financiële ondersteuning van de antroposofische gezondheidszorg door huisartsen en therapeuten.

Onderstaande regeling is ingesteld door de Vereniging Patiëntenkring Groningen.

Het doel is om een tegemoetkoming in therapiekosten te geven aan patiënten van het Therapeuticum Lemminkaïnen, die een voorgeschreven antroposofische therapie of medicijnen zelf niet geheel kunnen betalen en evenmin een beroep kunnen doen op een zorgverzekeraar.

Procedure

TOP-regeling

(Therapieën Ondersteuning Patiënten)

die de Patiëntenkring ter beschikking stelt aan de cliënten van de therapeuten

van het Therapeuticum Lemminkaïnen

1. De therapeut informeert de cliënt over de mogelijkheid gebruik te maken van de TOP-regeling.
Of de cliënt vraagt aan de therapeut of hij/zij in aanmerking kan komen voor de TOP-regeling.
De therapeut dient vervolgens, namens de cliënt, een verzoek in bij het Samenwerkingsverband.
In het Patiënten overleg (bestaande uit de therapeuten en de huisarts) wordt besproken of het verzoek wordt goedgekeurd.
2. Van de cliënt die in aanmerking wil komen voor een bijdrage van de TOP-regeling wordt verwacht dat hij/zij lid is van de Patiëntenkring.
De cliënt hoeft niet al een bepaalde termijn lid zijn geweest, hij / zij mag nog lid worden op het moment waarop de cliënt in aanmerking wenst te komen voor de regeling. Daarna vragen we de cliënt minimaal twee jaar lid te blijven (aangezien de basis van de regeling de onderlinge solidariteit is).
3. De cliënt betaalt wel een eigen bijdrage per sessie. Welk bedrag haalbaar is voor de cliënt wordt afgesproken tussen de therapeut en de cliënt, en goedgekeurd in het Patiëntenoverleg.
Richtbedrag is €25,- per sessie, maar daar kan dus van afgeweken worden.
4. Jaarlijks bespreekt de Patiëntenkring met het Samenwerkingsverband welke bijdrage aan de TOP-regeling wordt geschonken.
(als voorbeeld: in 2022 was dat €2500,-).
5. Het fonds wordt beheerd door de coördinator van het Patiëntenoverleg.

Het bestuur van de Patiëntenkring is gebonden aan de wet op de bescherming van de privacy.

Contactpersoon:Christien Enzing.

Postadres t.a.v. Patiëntenkring Groningen Noorderhaven 32, 9712 VK Groningen

Mailadres: