menu

Lidmaatschap 

Informatie

Lidmaatschap

Het is voor de instandhouding van het Therapeuticum belangrijk, dat zoveel mogelijk patiënten lid worden van de Patiëntenkring Groningen.

Uw ledenbijdrage

Het geld dat de leden van de Patiëntenkring Groningen via hun ledenbijdragen bijeenbrengen wordt grotendeels besteed aan het in stand houden van de bijzondere kenmerken van het Therapeuticum.

Geneeskunde met beschouwing van de gehele mens
Een breed aanbod van antroposofische therapieën in huis
Geneeskunde op antroposofische, homeopathische en allopathische basis
Tijd voor intensief overleg van therapeuten, assistenten en artsen
Organisatie en financiering van activiteiten zoals cursussen, lezingen en workshops
(Mede)financiering van antroposofische bijscholing van artsen en therapeuten

Uw aanmelding

  • naam en voorletters
  • volledig adres
  • e-mailadres
  • het aantal leden van het gezin
  • het richtbedrag van uw bijdrage

gaarne sturen naar ledenadministratie Vereniging Patiëntenkring Groningen:

per mail

of per post
Patiëntenkring , Noorderhaven 32, 9712 VK Groningen

Wij zijn uiteraard heel blij als u lid wilt worden van de Patiëntenkring. Meldt u zich dan eerst even aan via de email of per brief voordat u uw contributie aan ons overmaakt, zodat wij u kunnen opnemen in onze ledenadministratie.

Door te werken met variabele richtbedragen voor het lidmaatschap willen we het voor iedere patiënt van het Therapeuticum mogelijk maken lid te zijn van de Patiëntenkring. Uiteraard bepaalt u zelf de hoogte van uw ledenbijdrage. Na ontvangst van uw bijdrage bent u, tot wederopzegging, lid van de Patiëntenkring.

Richtbedragen

  • Tientjeslidmaatschap: voor 1 of meer personen € 10 per jaar (Nieuw; Deze categorie is vooral bedoeld voor leden die de vereniging een warm hart toedragen maar wie het helaas aan voldoende financiële ruimte ontbreekt die door hun bijdrage tot uiting te laten komen. Zij kunnen van hun verbondenheid laten blijken tegen betaling van €10 per jaar.
  • Lager inkomen: voor 1 persoon € 32 per jaar, voor meer personen € 47 per jaar.
  • Midden inkomen: voor 1 persoon € 63 per jaar, voor meer personen € 94 per jaar.
  • Hoger inkomen: voor 1 persoon € 125 per jaar, voor meer personen € 175 per jaar.

Betaling: rekeningnummer NL60 TRIO 0391 0687 17 t.n.v. Patiëntenkring Groningen