menu

Lidmaatschap 

Informatie

Foto's van de wachtkamer en de uitwendige therapieruimte van het Therapeuticum Lemminkäinen, gemaakt door Jeanet Vermeer.

Het is voor de instandhouding van het Therapeuticum belangrijk, dat zoveel mogelijk patiënten lid worden van de Patiëntenkring Groningen.

Uw aanmelding, graag met de volgende gegevens:

  • naam en voorletters
  • volledig adres
  • e-mailadres
  • het aantal leden van het gezin graag vermelden

sturen naar ledenadministratie Patiëntenkring Groningen:

Noorderhaven 32, 9712 VK Groningen

Door te werken met variabele richtbedragen voor het lidmaatschap willen we het voor iedere patiënt van het Therapeuticum mogelijk maken lid te zijn van de Patiëntenkring. Uiteraard bepaalt u zelf de hoogte van uw ledenbijdrage. Na ontvangst van uw bijdrage bent u, tot wederopzegging, lid van de Patiëntenkring.

Richtbedragen

  • Lager inkomen: voor 1 persoon € 32 per jaar, voor meer personen € 47 per jaar.
  • Midden inkomen: voor 1 persoon € 63 per jaar, voor meer personen € 94 per jaar.
  • Hoger inkomen: voor 1 persoon € 125 per jaar, voor meer personen € 175 per jaar.

Betaling: rekeningnummer NL60 TRIO 0391 0687 17 t.n.v. Patiëntenkring Groningen