menu

Cursussen 

D

Foto van de creatieve therapieruimte van het Therapeuticum Lemminkäinen, gemaakt door Jeanet Vermeer.

Onderstaande cursus is destijds niet doorgegaan. De bedoeling is dat er een herhalingsmogelijkheid komt.

Workshop Euritmie en de Overgang

door Carla Besteman, op zaterdag 30 maart 2019

De overgang een beweging naar een nieuwe levensfase.

Hoe kan Euritmie deze beweging ondersteunen?

De overgang is een natuurlijk levensproces dat nodig is voor de rest van het leven. Een periode die gekenmerkt wordt door veranderingen in het lichaam, veroorzaakt door hormoonwisselingen. Deze kan gepaard gaan met milde tot zeer heftige klachten. Daarnaast is het ook een periode van herbezinning. Je wordt als het ware weer van jezelf.

De overgang kun je ook ervaren als een deur naar een nieuwe invulling van het leven. Oude gewoonten werken vaak niet meer en wil je zelfs niet meer. Het is een zoeken naar een nieuw krachtsverhouding en ritme in jezelf, in de basis. In deze workshop is er in de inleiding aandacht voor verschillende veranderingen tijdens de overgang. Carla Besteman laat de deelnemers van de workshop via euritmische bewegingen ervaren hoe euritmie ondersteunend kan zijn in het zoeken naar een nieuw balans.

Als euritmiste is Carla steeds weer zoekende naar de kern van de beweging. Ze werkt 35 jaar in verschillende werkgebieden met de euritmie.

Sinds 2001 werkt ze in het Therapeuticum en gaat samen met de patiënt de weg van de “gezonde” beweging in. Voor iedere situatie een andere samenwerking en een andere ingang en proces.

Aanmelding:
Er is ruimte voor 20 deelnemers en daarom is aanmelden verplicht bij
Nelly Hazen info@patientenkringlemminkainen.nl
De workshop is gratis voor leden van de Patiëntenkring.
Voor patiënten van het Therapeuticum die geen lid zijn van de Patiëntenkring zijn de kosten € 10,00 dit is inclusief koffie en thee.
Datum, tijd en plaats:
Zaterdag 30 maart 2019 van 10-13 uur. Vanaf 9.30 uur Inloop met koffie en thee
Therapeuticum Lemminkaïnen – Noorderhaven 32, Groningen. Ingang blauwe hek

Archief

Vaccinaties: hoe meer hoe beter?


Door Rigobert van Zijl, Antroposofische arts

Wat ooit als grote wetenschappelijke vooruitgang werd gezien, lijkt in de huidige tijd steeds meer controversieel te zijn. Het kost de overheid de grootste moeite om de vaccinatiegraad op peil te houden voor de noodzakelijk geachte bescherming van de volksgezondheid.

Waar komt dat verzet vandaan? Zit er een kern van waarheid in? Wat willen we beschermen door juist niet te vaccineren?

We gaan vanavond in op het opbouwen van weerstand, het verkrijgen van immuniteit, risico’s van vaccinaties en de nieuwe vaccinaties en ontwikkelingen die er in de nabije toekomst onvermijdelijk aan gaan komen.


Dinsdag 3 december om 19:30 tot 21:30. Inloop (met koffie en thee) vanaf 19:00

Therapeuticum Lemminkaïnen – Noorderhaven 32, 9712 VK Groningen. Ingang: deur achter het blauwe hek.

De avond is gratis voor leden van de Patiëntenkring.
Voor patiënten van het Therapeuticum die geen lid zijn van de Patiëntenkring zijn de kosten €5,00

U kunt zich per mail bij Nelly Hazen (secretariaat Patiëntenkring).
Aanmelden: info@patientenkringlemminkainen.nl


ARCHIEF

Kom mee bewegen in de mooiste zaal van Groningen!

Alleen voor 55 plus deelnemers
Elke Maandagochtend 10.00 - 11.00 uur
Noorderbuitensingel 11, bij Vrijdag, lokaal 2
Aanvang: 6 mei t/m 3 juni 2019 (vervolg in overleg)
Prijs: € 35,00 voor de hele periode
We bewegen zo dat het vooral ook goed voelt om het te doen. Soms met muziek, maar niet op de muziek. Soms op de stoel, maar meestal aan de balletbar, of in de ruimte; eigen matjes meenemen en desgewenst een kussentje.
"Wat ik zo leuk vind aan je lessen is de afwisseling en de spelletjes. Moet dat niet nog vermeld op de poster?" Aldus een deelneemster.
Alle tijd voor gezelligheid na afloop in het café bij Vrijdag.
Aanmelden tot 6 mei bij: Marian Osse, m.a.osse@home.nl, telefoon: 050 314 0490

ARCHIEF

Seniorengymnastiek experiment beleef het mee en kom gewoon vijf keer

Kom mee bewegen in de mooiste zaal van Groningen! Alleen voor 55 plus deelnemers


Elke Maandagochtend 10.00 - 11.00 uur Noorderbuitensingel 11, bij Vrijdag, lokaal 2

Aanvang 18 maart t/m 15 april 2019 (vervolg in overleg)

Prijs: € 35,00 voor de hele periode


We bewegen zo dat het vooral ook goed voelt om het te doen. Soms met muziek, maar niet op de muziek. Soms op de stoel, maar meestal aan de balletbar, of in de ruimte; eigen matjes meenemen en desgewenst een kussentje.

Alle tijd voor gezelligheid na afloop in het café bij Vrijdag

Aanmelden vòòr 16 maart bij: Marian Osse, m.a.osse@home.nl tel 050 314 0490


ARCHIEF

ARCHIEF

Life Art

Meditatie en ontwikkeling

Iedereen komt op zijn eigen manier in aanraking met thema's als intimiteit, angst voor afwijzing, grenzen stellen, perfectionisme, enzovoort. Wat zijn gedachten, gevoelens en emoties en hoe ga je hier mee om? Wat vind je lastig om mee om te gaan? Tijdens deze cursus ontwikkel je meer inzicht in deze thema's en kun je nieuwe mogelijkheden in je gedrag onderzoeken. We oefenen om contact te maken met de stilte, vrijheid en ruimte achter gedrag, overtuigingen en emoties.
De training duurt zes weken van ongeveer tweeëneenhalf uur per avond. We doen meditaties, oefeningen, uitwisseling en uitleg over het thema. Het individuele proces van eenieder staat centraal; het is geen groepstherapie. Je onderzoekt zelf situaties uit je dagelijks leven. Een aantal geleide meditaties zijn op you tube te vinden, zodat je ondersteuning hebt bij het oefenen van meditaties. Je krijgt een hand out met daarin het programma en een aantal vragen om je te verdiepen in je patronen, emoties tijdens de cursus.
Na het informatieblokje volgt nog een beschrijving van de inhoud van de training.

Informatie:
Het is een cursus van zes weken, 2,5 uur per week op maandagavond.
Data: 11, 18 en 25 maart 2019; 1, 8 en 15 april 2019
Tijd: van 19:30 tot 22:00 uur
Waar: Noorderhaven 32, Groningen
Kosten: € 175,00. voor werkenden en deelnemers van buiten de praktijk. € 95,00 voor studerenden uit de praktijk. (Het is mogelijk om je voor de training in te schrijven in de praktijk, je ontvangt dan korting.)
Opgave: Je kunt je voor deze cursus inschrijven via de contactpagina op de website Meditatie en Innerlijke groei of per e-­mail bij paulivanengelen@hetnet.nl
Inhoud van de training
Week 1: Leven vanuit vrijheid

In het dagelijks leven raak je regelmatig verstrikt in relaties en je eigen emoties. Je weet niet goed wat er aan de hand is. Wat vind je lastig in het omgaan met emoties en waar heb je minder moeite mee? Heb je de indruk dat je te veel of te weinig controle hebt over je emoties? Hoe ontwikkel je controle over je emoties of hoe kun je emoties meer gaan ervaren? Wat doe je als je geëmotioneerd bent?
Hoewel we als mensen volledig vrij zijn in hoe we op een situatie reageren, reageer je vaak op dezelfde (instinctieve) manier. Hoe ga je om met je eigen emoties en met die van anderen? Er is uitleg, wat zijn emoties, gevoelens en gedachten en wat is het verschil (Damasio). Je denken, gevoelens en emoties beïnvloeden vaak je handelen. Ben je je daar bewust van? Waar identificeer je je mee, met welk gedrag/ emoties/ gedachten? We doen in de hele training verschillende meditaties waarbij je oefent hoe je voor bij je eigen emoties, gevoelens en gedachten kunt bewegen.

Week 2: Sociale kwaliteiten en omgaan met afwijzing

Collectief zoeken we een weg tussen de verbinding met onszelf en de verbinding met anderen. Heb je het gevoel dat je er mag zijn of voel je je onzeker en zoek je daarvoor bevestiging in de buitenwereld? Dat kun je bijvoorbeeld doen door je aan te passen. Vanuit dit onzekere of angstige gevoel zoeken we bevestiging bij anderen of we goed zijn en wat we goed doen. Als die bevestiging niet komt, of niet op een manier zoals we dat zouden willen, dan worden we nog angstige of bozer en laten minder van onszelf zien. Herken je dit en heb je de neiging om je terug te trekken? We doen oefeningen om deze patronen helderder te zien en je minder daarmee te identificeren.

Week 3: Ruimte innemen en omgaan met grenzen

Jouw eigen grenzen worden voelbaar als iemand die bedoeld of onbedoeld overschrijft. Je voelt dit aan de pijn die je aangedaan wordt. Hoe reageer je hier op, lukt het om je grenzen te voelen en ze aan te geven aan een ander? Of is je strategie om de ander te begrijpen en verlies je op onverwachte momenten de controle en krijg je een woede-­uitbarsting?

Week 4: Intimiteit en eenzaamheid

Bij het vormen van een individualiteit hoort ook het ervaren van eenzaamheid. Eenzaamheid is een intens gevoel waar ieder mens mee kampt. Lukt het om een ander toe te laten, mag een ander dichtbij komen? Wat kom je daar in tegen? Wat betekent intimiteit voor je? In welke situaties lukt het om je te openen voor een ander en wanneer gaat dat niet goed?

Week 5: Compassie en interne criticus

In ons leeft een passie om iets bij te dragen aan de wereld. Soms raken we het contact met onze passie of drijfveer kwijt. Gevoelens van somberheid kunnen overspoelend zijn. Vaak gaat dat gepaard met een innerlijke afwijzende criticus. Hoe kun je hier op een andere manier mee om gaan?

Week 6: Levensthema's en richting in je leven

De afgelopen weken zijn er veel thema's de revue gepasseerd. Voor welk gedrag ben jij gevoelig, wat komt bij jou erg binnen? Deze gevoeligheid is verbonden met je kwaliteiten en het is een levenslang leerproces om uitdrukking te geven aan je kwaliteiten. Heb je zicht op een rode draad (enkele grote thema's) door je leven? Merk je dat je er invloed op uit kunt oefenen? Kun je passie voelen?

ARCHIEF

Training voor jongeren van 14-­17 jaar

Hier sta ik

Deze training is bedoeld voor jongeren die meer inzicht willen krijgen in hun gedrag en willen leren hoe ze met stress en hun gevoelens en emoties om kunnen gaan.
Veel jongeren van 14-­17 jaar ervaren druk of stress in hun leven. Het is een leeftijd waarop je je meer los gaat maken van je gezin en op eigen benen wilt staan. In plaats van het gezin wordt acceptatie door een groep met vrienden belangrijk. Het is zoeken hoe je je als individu kunt ontwikkelen in een groep. Wat doe je om er bij te horen, wanneer heb je het gevoel dat je je moet aanpassen en waar is de ruimte voor je eigenheid? Het is soms lastig om grenzen aan te geven. Meer verantwoording nemen kan ook leiden tot prestatiedruk, waarbij er soms faalangst ontstaat. Je kunt jezelf voortdurend gaan bekritiseren; het oefenen van een houding met meer acceptatie kan tegenwicht bieden.
Tijdens de cursus is er uitleg over de reacties op stress. We doen praktische en kunstzinnige oefeningen om beter te leren omgaan met stress die veroorzaakt wordt door prestatiedruk of groepsdruk. We doen ontspanningsoefeningen, kunstzinnige oefeningen, mindfulness-­oefeningen en verschillende praktische oefeningen die je in het dagelijks leven kunt toepassen. We werken in een vriendelijke sfeer met deze thema's. Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen.
Begeleiding vanuit praktijk De Toverlantaarn door Birgit Fonville (integratief kinder-­ en jongerentherapeut en kunstzinnig therapeut) en Pauli van Engelen (poh-­ggz en meditatiedocente).

Kosten: € 175. (Na verwijzing door een huisarts of indicatie via WIJ-­team.)
Data zes maandagmiddagen: 25 februari, 4, 11, 18 en 25 maart en 1 april 2019
Tijden 16:30 tot 18:00 uur
Waar Noorderhaven 32, Groningen
Opgave Birgit Fonville, telefoon 06 1904 9134 of via e-­mail: Opgave cursus

Meditatie en Spirituele Psychologie

Inspiratie vinden

The movements of the universe are reflecting in our existence

Deelnemers aan deze cursus krijgen de mogelijkheid om zichzelf persoonlijk te ontwikkelen. Daarnaast is het mogelijk om therapeutisch/energetisch te leren werken. Meditatie, spirituele psychologie en het erken met energie staan hierbij centraal.
Tijdens deze cursus doen we meditaties om onze sensitiviteit te onderzoeken en te balanceren. En je leert meer over de opbouw van ons energiesysteem.

Data:
Vrijdagavond 26 april 2019, maandagavond 29 april 2019: 19:45-­22:15 uur Zaterdagavond en zondag 27 en 28 april 2019 van 10:00-­17:00 uur.
Je kunt ook instromen in een bestaande groep die al een paar keren bij elkaar kwam: Vrijdagavond 26 oktober 2019, 19:45-­22:15 uur
Zaterdag 27 en zondag 28 oktober 2019, 10:00-­17:00 uur
Woensdagavond 31 oktober van 19:45-­22:15 uur
Waar: Noorderhaven 32, Groningen
Kosten: € 245,00.
Opgave: Je kunt je voor deze cursus inschrijven via de contactpagina op de website Meditatie en Innerlijke groei of per e-­mail bij paulivanengelen@hetnet.nl


Vormgeven aan je leven


Gedurende de trainingen leer je om meer vanuit je kwaliteiten en je essentie vorm te geven aan je leven. Via meditatie krijg je meer helderheid over wat wezenlijk is voor je en wat niet: je raakt dieper verbonden met jezelf en leert om je bewustzijn te verdiepen en of te vergroten. Zo wordt duidelijker hoe je in een situatie wilt reageren, welk gedrag beter bij je past en welke richting je aan je leven wilt geven. Dit is de integratie van je spirituele vermogens in het dagelijks leven.

Als je de neiging hebt om je te laten leiden door indrukken van je omgeving, dan kan deze cursus helpen om houvast in jezelf te vinden. Indrukken en emoties van anderen kunnen te veel binnen komen als je niet goed op jezelf afgestemd bent. Je raakt je innerlijke rust kwijt en kunt geen goed onderscheid maken tussen je eigen emoties en die van een ander. Het is een kunst om je leven zo vorm te geven, dat het in overeenstemming is met je eigen mogelijkheden en wensen. Dit geeft meer invulling.

Intensiever beleven

Een eerste stadium van meditatie is concentratie. Deze concentratie verdiept zich geleidelijk en kan overgaan in meditatie. Meditatie is een bepaalde staat van bewustzijn, waarin je dieper verbonden bent met jezelf en de wereld. Als je een dieper contact met jezelf gaat maken, ontstaan bovendien een verdieping van je zielenleven.
Zo beleef je aspecten van jezelf op een intensere manier, zowel je emoties als ook je spirituele ervaringen.
Dit kunnen zowel gevoelens zijn waar je moeite mee hebt, als prettige ervaringen. Naast het werken aan je persoonlijke ontwikkeling kun je ook leren werken met energie. In de lessen is er bovendien ruimte voor ieders religieuze of spirituele achtergrond en denkwijze.

ARCHIEF

Meditatie uur in huisartsenpraktijk Lemminkainen

Event Start Date: september 21 2018

Event End Date: december 21 2018

Event Venue: Noorderhaven 32 Groningen

Meditatie uur

Elke week is er een meditatie-uur op vrijdag middag.

Start op 21 september, de internationale dag van de vrede.

Dit uur is voor iedereen die het prettig vindt om regelmatig te oefenen en behoefte heeft aan meer innerlijke rust en stilte of vrede. Voor veel mensen is het moeilijk om alleen te oefenen en werkt het stimulerend om dit in een groep te doen. We doen één of twee meditatie- oefeningen per keer en de meditaties zijn geschikt voor zowel mensen die geen ervaring hebben als mensen die al ervaring hebben met meditatie.

De eerste keer staat in het teken van de internationale dag van de vrede. We doen meditaties die je helpen om meer contact met innerlijke vrede te maken. Vrede is altijd diep in ons, het verdwijnt nooit.

Pauli van Engelen begeleidt dit uur.

Kosten: 1 strippenkaart voor 6 keer mediteren,

60 euro voor mensen uit de praktijk, 50 euro voor studenten of mensen met laag inkomen uit de praktijk

95 euro voor mensen met andere huisarts

Mocht je 12 keer willen komen, dan betaal je nog een kaart voor 6 keer mediteren.

Eenmalig meedoen kan voor 15 euro.

Tijd: 16.30 – 17.30 uur

Data: 21-9, 28-9, 12-10, 19-10, 26-10, 2-11, 9-11, 16-11, 23-11, 30-11, 7-12,

14-12

Let op: niet op vrijdag 5-10

Plaats: therapeuticum, Noorderhaven 32 Groningen

Aanmelden: paulivanengelen@hetnet.nl


ARCHIEF

CURSUS voor JONGEREN


meditatie en mindfulness voor jongeren

Iedereen komt op zijn eigen manier in aanraking met thema’s als intimiteit, angst voor afwijzing, grenzen stellen, perfectionisme, enz. Wat zijn gedachten, gevoelens en emoties en hoe ga je hier mee om? Wat vind je lastig om mee om te gaan?

Tijdens deze cursus ontwikkel je meer inzicht in deze thema’s en kun je nieuwe mogelijkheden in je gedrag onderzoeken. We oefenen om contact te maken met de stilte, vrijheid en ruimte achter gedrag, overtuigingen en emoties. De mindfulness-cursus duurt zes weken van ongeveer twee uur per avond. We doen meditaties, oefeningen, uitwisseling en uitleg over het thema.

Het individuele proces van eenieder staat centraal, het is geen groepstherapie. Je onderzoekt zelf situaties uit je dagelijks leven.
Een aantal geleide meditaties zijn op YouTube te vinden, zodat ondersteuning hebt bij het oefenen van meditaties. Verder krijg je een hand out met daarin het programma en een aantal vragen om te verdiepen in je patronen, emoties etc. tijdens de cursus.

De cursus wordt verzorgd door Pauli van Engelen en wordt twee keer per jaar gegeven. Pauli werkt als praktijkondersteuner GGz in de huisartsenpraktijk van het Therapeuticum en geeft vanaf 2003 mindfullness- en meditatietrainingen.

De eerstvolgende cursus vindt in het najaar van 2018 plaats.

Wanneer
Zes bijeenkomsten op maandagavond 15, 22 en 29 oktober en 5, 12 en 19 november 2018 van 19:30 tot 21:45 uur

Waar
Therapeuticum Lemminkäinen, Noorderhaven 32, Groningen

Kosten
€ 100 voor jongeren uit de praktijk
€ 175 voor jongeren buiten de praktijk

Opgave
E-mail: paulivanengelen@hetnet.nl
Telefoon: 050 5735639


ARCHIEF

Willem Daub


'FILOSOFIE van de VRIJHEID' ... DOEN


Vrijdagavond en Zaterdagochtend 5 en 6 Oktober 2018


De 'Filosofie van de Vrijheid' van Rudolf Steiner is een doe-boek. Wat hier aangeboden wordt is dan ook een practicum. We laten ons door visuele en taalkundige raadsels wakker schudden. En observeren wat eenvoudige rekenkundige en vooral meetkundige vraagstukken in ons bewustzijn oproepen.


We gaan een stap verder door waar te nemen hoe we schijnbaar vaststaande begrippen in beweging kunnen brengen (dynamiseren); dat is onze eigen activiteit. Dan proberen we onze aandacht om te stulpen in een vragende houding naar de geestelijke oorsprong van de begrippen toe; ons onderzoek heeft een meditatief karakter. We kunnen altijd het boek erbij nemen, bijvoorbeeld als er een vraag naar is of bij het belangrijke negende hoofdstuk.


In de eerste, verkennende bijeenkomst op vrijdagavond 5 oktober wordt een wijds overzicht geschetst van 5000 jaar bewustzijnsontwikkeling, onder de titel De Bhagavad Gita, de Brieven van Paulus en de Filosofie van de Vrijheid. Een ontwikkeling die doorloopt tot in de verre toekomst. Ook doen we een eerste samengestelde waarnemings- en metamorfose-oefening, waarin de hele methodiek van de cursus aanschouwelijk wordt.


Op de zaterdagochtend 6 oktober doen we dan een aantal vervolgoefeningen.
Hierna kan men zich opgeven voor een vervolg van deze oefenweg in een of meerdere verdere bijeenkomsten. Het is een veilige en trefzekere weg naar beginnende geestelijke ervaringen, omdat het enige wat gevolgd wordt, het eigen individuele denken is. Daaraan vallen werelden te ontdekken.

Locatie: Lauwersstraat 3 9725HD Groningen (dichtbij het centraal station)

Tijd: Vrijdag 5 oktober van 19.30 - 21.45 uur
Zaterdag 6 oktober van 10.00 - 12.15 uur

Info en Aanmelding: voor 1 oktober bij Marian Osse 06 27596485 of Yvonne Jonkers 06 53250677 m.a.osse@home.nl / yvonnejonkers@icloud.com

Kosten en Betaling: €35,-- pp graag vóór 1 oktober over te maken naar Marian Osse NLTRIO0784794987 o.v.v. 'Daub'.

Inhoudelijke Info: willemdaub@kpnmail.nl / 06 44038905


ARCHIEF

Cursus "Vergroot je lichaamsbewustijn door aandacht en meditatie" door Pauli van Engelen

Tijdens de Mindfulness-training richt je de aandacht naar binnen, naar je lichaam en alles wat in je leeft. Je kunt van je lichaam leren, door met je aandacht de signalen van je lichaam te volgen. Je hoeft je lichaam niet voortdurend te sturen of controleren vanuit je denken. De oefeningen die we doen zijn gericht op een houdingsverandering waarin acceptatie een belangrijke rol speelt.

Tijdens deze cursus leer je oefenen met een houding van milde open aandacht in wat zich aandient. Dit kan confronterend zijn. Zodra je je houding gaat veranderen, komen er dingen tot leven die er daarvoor niet mochten zijn. Het is een kunst om de rijkdom van alledaagse ervaringen te beleven en om een vriendelijker houding te ontwikkelen ten opzichte van jezelf en anderen. De training wordt in een groep gegeven.

Waar

Therapeuticum Lemminkäinen
Noorderhaven 32
9712 VK Groningen

Wanneer

Vijf donderdagavonden van 19:45 tot 22:15

Data

 • 8 maart 2018
 • 15 maart
 • 22 maart
 • 29 maart
 • 5 april

Kosten

€ 175,- voor de hele cursus

Opgave

Stuur een e-mail naar of bel Pauli op 050-5735639

Zie voor meer informatie:

Mindfulness en Meditatie


ARCHIEF

Cursus voor jongeren "Life Art: Mindfulness en ontwikkeling" door Pauli van Engelen

Pauli van Engelen geeft in maart en april 2019 een cursus mindfulness voor jongeren.
Iedereen komt op zijn eigen manier in aanraking met thema’s als intimiteit, angst voor afwijzing, grenzen stellen, perfectionisme, enz. Wat zijn gedachten, gevoelens en emoties en hoe ga je hier mee om? Wat vind je lastig om mee om te gaan? Tijdens deze cursus ontwikkel je meer inzicht in deze thema’s en kun je nieuwe mogelijkheden in je gedrag onderzoeken. We oefenen om contact te maken met de stilte, vrijheid en ruimte achter gedrag, overtuigingen en emoties.

Wanneer

Zes maandagavonden van 19:30 tot 21:45

Data

 • 19 maart 2018
 • 26 maart
 • 9 april
 • 16 april
 • 23 april
 • 30 april

Kosten

€ 175,- voor de hele cursus

€ 100 euro voor studerende jongeren uit de huisartsenpraktijk van het Therapeuticum

Opgave

Stuur een e-mail naar of bel Pauli op 050-5735639

Zie voor meer informatie:

Life Art: Mindfulness en ontwikkeling


ARCHIEF

Cursus antroposofie

Informatie ochtend, zaterdag 27 januari

10.30 - 12.00 uur - Ivar Römer

informatie ochtend over het Novalis atelier, werkplaats voor antroposofie. Inhouden, oefeningen en achtergronden van de antroposofie.

In de cursus worden verschillende antroposofische thema’s aangeboden, zoals het antroposofisch mensbeeld, de antroposofische kijk op karma en reïncarnatie, de geestelijke Hiërarchiën, de natuur- of elementaarwezens, de antroposofische kijk op het Christuswezen, het esoterisch jaarverloop en de betekenis van de jaarfeesten.

In de werkplaats is ruimte voor eigen vragen en word je aangemoedigd thuis op eigen wijze of met gerichte opdrachtjes de onderwerpen uit te werken. Uitgangspunt voor innerlijke ontwikkeling vanuit antroposofie is het aansluiten bij je eigen vragen en thema’s. De wijze waarop dat plaats vindt en zich ontplooit, verbind je dieper met jezelf, je omgeving en met een hogere wereld die ons wil inspireren. De werkplaats loopt in series van acht bijeenkomsten.

 • Data cursus: 8 x op dinsdagmiddag
 • Tijdstip: 15.00 - 17.00
 • Locatie: Winsum
 • Prijs: 195,- (Of zie de tarievenpagina)
 • Opgave: via de contactpagina

ARCHIEF

Cursus innerlijke scholing

Het achtvoudige pad

Info avond dinsdag 30 januari

Cursus begeleider: Ivar Römer

De antroposofie biedt verschillende oefeningen aan om je te ontwikkelen. Eén daarvan is het achtvoudig pad dat al door Buddha is gegeven. Rudolf Steiner heeft deze oefeningen naar de huidige tijd vertaald en verbonden met de dagen van de week, waardoor ze in verbinding komen met de planetenkrachten en je eigen innerlijke zon.

Het waarnemen van je gedachten, je besluiten, het letten op wat je zegt, wat je doet, het tempo dat je in de dag kiest, het nastreven van je innerlijke richting, goede gewoontes en waardevolle herinneringen, krijgen een extra dimensie wanneer je ze in relatie brengt tot de stemming van de planeten.
Het dragend vermogen van saturnus, het warme licht van de zon, de bespiegelende wijsheid van de maan, de moedige kracht van mars, de beweeglijkheid van mercurius, het lichte streven van jupiter en de verwarmende liefde van venus.

Hoewel je deze oefeningen op de dagen van de week kunt doen, gaan we ze in de cursus een voor een doornemen zodat ze wat meer kunnen aankomen. Van het gezamenlijk bespreken en evalueren van de oefeningen gaat een stimulerende en verdiepende werking uit.

 • Data: Dinsdag 30 jan, 6, 13, 20 februari, 6, 13, 20, 27 maart
 • Tijdstip: 19.30-21.00
 • Locatie: Winsum
 • Prijs: 175,- (Of zie de tarievenpagina)
 • Opgave: via de contactpagina

Spiritualiteit in de 21e eeuw. Wat wil de antroposofie?

Lezing: dinsdag 27 februari, door Ivar Römer

 • Tijdstip: 19.30 - 21.30 uur
 • Locatie: Synagoge Schoolstraat 24, Winsum

Jaarlijks houdt het Novalis atelier een voordracht op de geboortedatum van Rudolf Steiner.

Vandaag staan de vragen centraal: Wat is nu eigenlijk spiritualiteit en wat is antroposofie? Welke plaats neemt de antroposofie in het spirituele veld in? Hoe kan ze werkzaam worden in onze eeuw en wat is daar voor nodig? Wat kunnen we zelf doen om de spirituele krachten in de wereld te versterken?

Ivar Römer geeft een inleidende voordracht met aansluitend ruimte voor vragen en gesprek.

Entrée 10,- Minima vrije bijdrage.

Reservering gewenst


ARCHIEF

Novalis atelier, Sjoelplein 1, 9951 DA Winsum - 06-53340235 - info@novalisatelier.nl www.novalisatelier.nl

Oefencursus innerlijke scholing – het achtvoudig pad

Cursus begeleider: Ivar Römer


De antroposofie biedt verschillende oefeningen aan om je te ontwikkelen. Eén daarvan is het achtvoudig pad dat al door Buddha is gegeven. Rudolf Steiner heeft deze oefeningen naar de huidige tijd vertaald en verbonden met de dagen van de week, waardoor ze in verbinding komen met de planetenkrachten en je eigen innerlijke zon.

Het waarnemen van je gedachten, je besluiten, het letten op wat je zegt, wat je doet, het tempo dat je in de dag kiest, het nastreven van je innerlijke richting, goede gewoontes en waardevolle herinneringen, krijgen een extra dimensie wanneer je ze in relatie brengt tot de stemming van de planeten. Het dragend vermogen van saturnus, het warme licht van de zon, de bespiegelende wijsheid van de maan, de moedige kracht van mars, de beweeglijkheid van mercurius, het lichte streven van jupiter en de verwarmende liefde van venus.

Hoewel je deze oefeningen op de dagen van de week kunt doen, gaan we ze in de cursus een voor een doornemen zodat ze wat meer kunnen aankomen. Van het gezamenlijk bespreken en evalueren van de oefeningen gaat een stimulerende en verdiepende werking uit.

Data: Dinsdag 7, 14, 21, 28 November 12 en 19 december, 9 en 16 januari

Tijd: 14.30-16.00

Plaats: Winsum

Prijs: €175,- (minima in overleg)

Opgave: graag voor 1 november


ARCHIEF

Werkplaats Novalis atelier - doorlopende cursus antroposofie

Cursus begeleider: Ivar Römer


Op vrijdagmiddag 10 november start de werkplaats Novalis atelier met een doorlopende cursus antroposofie.

Doel van de bijeenkomsten is het gaan van een eigen spiritueel pad. In de cursus worden verschillende antroposofische thema’s aangeboden, zoals het antroposofisch mensbeeld, de antroposofische kijk op karma en reïncarnatie, de geestelijke Hiërarchieën, de natuur- of elementaarwezens, de antroposofische kijk op het Christuswezen, het esoterisch jaarverloop en de betekenis van de jaarfeesten. In de werkplaats is ruimte voor eigen vragen en word je aangemoedigd thuis op eigen wijze of met gerichte opdrachtjes de onderwerpen uit te werken.

Uitgangspunt voor innerlijke ontwikkeling vanuit antroposofie is het aansluiten bij je eigen vragen en thema’s. De wijze waarop dat plaats vindt en zich ontplooit, verbindt je dieper met jezelf, je omgeving en met een hogere wereld die ons wil inspireren. De werkplaats begint met een serie van tien bijeenkomsten.

Data: Vrijdag 10, 17, 24 november, 1, 8 ,15, 22 december, 12, 19, 26 januari

Tijd: 15.00 – 16.30

Plaats: Winsum Prijs: €225,- (minima in overleg)

Opgave: graag voor 3 november


ARCHIEF

Kleurstemmingen door de dag en de nacht heen: cursus schilderen door Susan Goslinga (kunstzinnig therapeute Therapeuticum Lemminkäinen)

Kleurstemmingen door de dag en de nacht heen worden ook wel de ‘ademhalingsoefeningen van Dr. Hauschka’ genoemd. We schilderen volgens de “nat in nat”-techniek, waarbij met een brede penseel met water en aquarelverf op vochtig gemaakt papier heel subtiel kleuren aangebracht en beleefd worden.

We starten vaak met een korte meditatie of oefening uit de mindfulness. We maken zeven verschillende schilderingen, kleurstemmingen, van zonsopkomst tot zonsondergang en door de nacht. We bespreken het werk gezamenlijk en delen ervaringen.

De groep bestaat uit minimaal vijf, maximaal zeven personen.

De cursus omvat zeven dagdelen van twee uur en wordt gegeven door Susan Manon Goslinga, kunstzinnig therapeute, werkzaam bij Therapeuticum Lemminkäinen.

Cursusdata

7 juni 2017 (start cursus), 14 juni, 21 juni, 28 juni, 5 juli, 12 juli en 19 juli (allen woensdagen)

Tijdstip

09:30 tot 11:30

Prijs

125,00 euro. Lager tarief (105,00 of 90,00 euro) mogelijk in overleg.

Plaats

Noorderhaven 32, 9712 VK, Groningen

Aanmelding

Via www.susanmanongoslinga.nl of telefonisch via 06 30502781

­

Informatiefolder: schilderen_afdrukken.pdf


ARCHIEF

Antroposana organiseert een cursus over "grenzen verkennen"

Data: 28 maart en 4 april (beide dinsdagen)
Tijd: Van 19:30 tot 21:30
Plaats: Therapeuticum Lemminkäinen - Noorderhaven 32, 9712 VK Groningen


ARCHIEF

Cursussen door het Novalis atelier Winsum

Rudolf Steiner en de antroposofie

Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie, de vrijescholen, de biologisch dynamische landbouw en veel maar. Hij was een natuur- en geesteswetenschapper. Een modern ingewijde. Wat is het wat hij de wereld wilde brengen?
Waarom is hij nu nog zo actueel? Wat kun je er zelf mee?
Ivar Römer geeft een inleiding met aansluitend ruimte voor vragen en gesprek.

Datum: maandag 27 februari
Tijd: 19:30
Plaats: Synagoge Winsum - Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum
Entreeprijs: €8,-
Reservering gewenst

Introductiecursus antroposofie

Heb je wel eens van de antroposofie gehoord of ben je benieuwd naar wat dat inhoudt? Wat is de kijk van de antroposofie op de mens en de wereld? En op spiritualiteit?
Lijkt het je leuk daar meer over te horen en met elkaar uit te wisselen?
In deze kennismakingscursus komen enkele basisthema's uit de antroposofie aan bod.

Data: donderdag 16 maart, 23 maart, 30 maart, 6 april (vier keer)
Tijd: elke keer van 19:30 tot 21:30
Plaats: Synagoge Winsum
Prijs: €115,- (reductie voor minima in overleg)
Opgeven voor 5 maart

Zes basisoefeningen voor de innerlijke scholing

Spiritualiteit in de praktijk. Zes basisoefeningen voor de innerlijke scholing. Ontwikkeling van het hartchakra. Maak jezelf krachtiger in je eigen denken, sterker in je willen, empatischer in je voelen, positiever en ontvankelijker in je hele wezen.
De antroposofie biedt een beproefde scholing om meer grip op jezelf te krijgen en je in harmonie te openen voor de wereld. Een oefencursus.

Data: zaterdag 11 maart, 18 maart, 25 maart, 1 april, 8 april, 15 april (zes keer)
Tijd: elke keer van 10:30 tot 12:00
Plaats: Synagoge Winsum
Prijs: €125,- (reductie voor minima in overleg)
Opgeven voor 5 maart

Alle cursussen worden gegeven door Ivar Römer, musicus en docent.

Flyer: flyer novalis atelier voorjaar 2017.pdf


ARCHIEF

Voorlichtingsavond over "Je kind dragen in een draagdoek" door Machteld Dekens

Voor zwangeren, ouder(s)/verzorger(s) van baby's, peuters en kleuters. Ook voor professionals die werken met baby's en kleine kinderen.

Door Machteld Dekens, o.a. eigenaar en draagconsulent bij Draagjelief.

Inhoud avond

 • Het (ergonomisch) dragen van je kindje met behulp van een draagdoek of voorgevormde drager.
 • Het hoe en waarom van het dragen, met oa de biologische, psychologische en lichamelijke voordelen.
 • Kennismaking met de verschillende manieren om te dragen
 • Gelegenheid voor het stellen van vragen.

Datum, tijd en plaats

Donderdag 2 maart 2017.
20:00 tot 21:30, inloop (met koffie en thee) vanaf 19:30.
Therapeuticum Lemminkäinen – Noorderhaven 32, 9712 VK Groningen.

Kosten

De avond is gratis voor leden van de Patiëntenkring.
Voor patiënten van het Therapeuticum die geen lid zijn van de Patiëntenkring zijn de kosten €7.50 (inclusief koffie en thee).

U kunt zich per e-mail bij Nelly Hazen (secretariaat Patiëntenkring) aanmelden: .


ARCHIEF

Werbeckzang 2017

In januari beginnen de nieuwe Werbeck zangcursussen en -lessen weer.
Kom zingen en ervaar hoe het is om je conditie en lenigheid enorm op te vijzelen, terwijl je eigenlijk gewoon bezig bent om mooi te zingen.

Vanaf 17 januari begint het nieuwe jaar met een nieuw repertoire.
We zingen Franse muziek, ondermeer Gabriel Fauré en Camille Saint-Saens.
De repetities van het koor en de Zangcursus zijn onder voorbehoud op:

 • 17, 24 en 31 januari
 • 14 en 21 februari
 • 14, 21 en 28 maart
 • 11, 18 en 25 april
 • 2 mei

Het concert is op 6 mei.

Het koor is van 18:15 tot 20:30.
De repetities vinden plaats in De Christengemeenschap Groningen: Lauwersstraat 3, 9725 HD Groningen.
We zijn op goede sterkte, maar liefhebbers zijn altijd welkom.

De zangcursus is de manier om je met de kwaliteit van de zang te verbinden. De wondere wereld van de Klank gaat zich aan jou openbaren. Adem en klankstroom worden één: en langzamerhand begint het in jou te zingen, in plaats van dat jij je best doet om te zingen.
Voor wie: voor ieder die plezier heeft in zingen. Proefdeel van de Zangcursus: 3 x in januari. Daarna doorlopend tot het concert. Als je kunt en wilt, probeer het dan nu!

De zangcursus is van 16:00 tot 17:30, op dezelfde locatie als het koor.

Zanglessen, ook op dinsdag, voorafgaand aan de zangcursus.

Opgave en aanmelden bij Marian Osse.

050 314 0490
m.a.osse@home.nl


ARCHIEF

Schildercursus over Parzival in het Therapeuticum

In het komend schooljaar wordt in het Therapeuticum een schildercursus gegeven door Marieke Hutschemaekers, die een praktijk voor kunstzinnige therapie heeft in Hoogezand.

Het onderwerp is de levensweg van Parzival zoals beschreven door Wolfram von Eschenbach (rond 1200).

Door al schilderend Parzival te volgen (van zijn kinderjaren tot aan het vinden van zijn levensbestemming) kan de eigen levensweg verdiept worden.

De cursus vindt plaats op de woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur (12x).

Data

 • 28 september – 12 oktober – 26 oktober – 9 november – 23 november – 7 december (2016)
 • 18 januari – 1 februari – 15 februari – 1 maart – 15 maart – 29 maart (2017)

Er wordt met verschillende materialen en technieken gewerkt.

Kosten: €300,- te betalen vóór aanvang van de cursus.

Er is een mogelijkheid om in twee delen te betalen (september 2016 en januari 2017)

Aantal deelnemers: maximaal 4.

Opgave voor 14 september.

Voor meer informatie:

Marieke Hutschemaekers

0598 382 579
noordercroon@gmail.com
www.noordercroon.nl


ARCHIEF

KOM ZINGEN

Kom zingen en beleef de anthroposofie

We starten een Werbeck koor in september en we hebben nog volop plaats voor liefhebbers.
Alle stemmen zijn welkom, jouw zangkwaliteit wordt bepaald door je eigen zin in zingen. Geen auditie. Wat is Werbeck zingen? Zingen zonder oordeel, zingen op zijn mooist zonder prestatie, zingen vanuit je hart. Ook als je denkt dat je niet kunt zingen, word je er heel gelukkig van. Koor op donderdag eens per 2 weken , aanvang 18.15 – 20.30 uur in Groningen. Repertoire klassiek en mooie liederen

Scholingsweg met stemoefeningen
Ga een Meditatieve weg door middel van de Werbeck- oefeningen. We starten in september op de donderdagmiddag, eens in de twee weken. Zo zingen verbindt je rechtstreeks met de planeten en de vaste sterren, maar ook met je eigen micro kosmos, je organen en je zintuigen. Zang en ademoefeningen op deze manier maken gezond en stimuleren het levende denken.
Privé zanglessen
Op donderdag van Janneke Moes, ervaren Werbeck docente; ze dirigeert ook het koor en begeleidt de scholingsweg. Momenteel leidt ze de beroeps Werbeck-opleiding in Finland.
Data: 3.9, 17.9, 1.10, 15.10, 29.10, 12.11, 26.11 en 10.12 de rest in 2016 volgt later.
Kosten:
koor: € 120,00 per half jaar, kan in termijnen van € 30,00 per maand betaald worden
Als de kosten een bezwaar zijn, kan er in overleg een lager bedrag betaald worden
Scholingsweg: € 15,00 per keer, bij minimaal 6 deelnemers
Privé lessen: € 35,00 per 45 minuten
Duo lessen: € 25,00 pp 45 minuten
Trio lessen: € 20,00 pp 45 minuten
Plaats, Groningen, wordt nader bekend gemaakt
Aanmelden liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk dinsdag 25 augustus 2015

Meer informatie bij Marian Osse m.a.osse@home.nl 050 3140490


ARCHIEF

Euritmiecursus

Beweging en planten

Gij moet het eenzaam laten

het zaad dat ligt te slapen
en dat al kiem gaat maken

Ida Gerhardt (fragment)

Aarde, water lucht en warmte zijn voor planten nodig om te groeien.

Met verbazing kunnen we waarnemen hoe vanuit het zaad een kiem tevoorschijn komt.
Innerlijk kunnen we meebewegen met hoe de natuur zich ontvouwt.

Poëzie kan ons helpen een innerlijke band met die groeikwaliteiten te krijgen.

Het strekken, ontvouwen en richten naar de zon kunnen we met gedichten nabeleven. In onze eigen beweging wordt het uiterlijk beleefbaar.

datum: Op vier donderdagen 9, 16, 23 en 30 april 2015
tijd: Inloop 19:30 uur. cursus 20:00-21:45 uur
plaats: In kruidenstudiecentrum De Groene Zon, Beyumerweg 20 (Stadsboerderij De Wiershoeck), 9737 AD Groningen
kosten: € 60,00 voor vier keer, incl. koffie of thee, bij aanvang voldoen. Bij het meebrengen van een deelnemer krijgen inbrenger en ingebrachte elk € 5,00 korting op de hele cursus.
inlichtingen: 06 3069 3420 of

www.euritmienoord.nl


ARCHIEF

Startbijeenkomst activiteiten voor en door nabestaanden

Op vrijdag 17 april vindt een startbijeenkomst plaats voor nabestaanden van een overleden partner. Het doel van de bijeenkomst is activiteiten voor en door nabestaanden op te zetten.
Gebleken is dat nabestaanden makkelijker met elkaar in contact komen tijdens activiteiten en dan als lotgenoten zinvolle gesprekken kunnen voeren over hoe verder te gaan na zo'n groot verlies.

De startbijeenkomst is bedoeld om te peilen hoe en welke activiteiten opgezet kunnen worden waarbij de deelnemers een actieve rol gaan innemen. U, als nabestaande, bent van harte welkom om mee te denken, uw bijdrage te leveren en/of ideeën aan te dragen.

De deelname is kostenloos. Koffie en thee wordt u aangeboden.

datum: vrijdag 17 april 2015
tijd: 14:00-16:30 uur; de zaal is open vanaf 13:30 uur
plaats: het Eiland, Zuiderplein 20, Groningen (zaal op de eerste verdieping)

Dit initiatief wordt ondersteund door Groningen Plus vanuit het stimuleren tot burgerparticipatie.
Wanneer u meer informatie wilt en/of zich aanmelden voor de startbijeenkomst, dan kunt u contact opnemen met Jos Andriessen, telefoon 050-5567848 of mailen via


ARCHIEF

Leven met reuma

Minisymposium voor reumapatiënten, zorgprofessionals en andere geïnteresseerden

Wat betekent het hebben van reuma voor het dagelijks leven? Hoe kan revalidatie bijdragen? En wat kunnen patiënten en zorgprofessionals van elkaar leren? Deze vragen staan centraal op het minisymposium Leven met reuma dat de Reuma PatiëntenVereniging Groningen, de afdeling Reumatologie en het Centrum voor Revalidatie van het UMCG samen organiseren.
Bent u reumapatiënt, zorgprofessional of op een andere manier geïnteresseerd? U bent van harte welkom op het minisymposium Leven met reuma. De toegang is gratis, u moet zich wel aanmelden. Dat kan tot 1 april met een mail naar onder vermelding van uw naam en adres. Als u vragen heeft kunt u die ook via de mail stellen of u kunt bellen met het secretariaat: 050 361 7427.

Zie voor het programma hier.

datum: 15 april 2015
tijd: 16:30 tot 21:00 uur
plaats: Locatie Beatrixoord van het UMCG Centrum voor Revalidatie, Dilgtweg 5, Haren
aanmelden: (onder vermelding van uw naam en adres).