menu

Nieuwsbrief 28

Mailing van Patiëntenkring Lemminkaïnen
Verzonden op 27 juni 2016

NIEUWSBRIEF PATIËNTENKRING LEMMINKÄINEN

NUMMER 28, JUNI 2016

Aankondiging Algemene Ledenvergadering

De volgende algemene ledenvergadering (ALV) zal op 20 september 2016 van 19.30 tot 22.00 worden gehouden.

Op de agenda om te bespreken staan o.a. de jaarlijkse begroting en hoe de Patiëntenkring in de toekomst verder zal gaan (houdt de Patiëntenkring zijn huidige bestaansvorm van vereniging, of is het beter om als iets laagdrempeligers verder te gaan?).
Deze zaken werden ook op de Bijzondere Ledenvergadering van begin dit jaar besproken, dus dit overleg kan als een vervolg van dat overleg gezien worden.

Heeft u meningen, suggesties of ideeën over de bestaansvorm van de Patiëntenkring (of andere zaken die met de Patiëntenkring te maken hebben) die u graag voorafgaand aan de ALV met ons (het bestuur) wil delen? Dan kunt u die altijd naar ons e-mailen: .

Ideeën voor de voorkant van de uitnodigingskaart van de ALV

In augustus zullen wij de uitnodigingskaarten voor de volgende ALV van de Patiëntenkring aan alle leden sturen.

Deze keer willen we het ontwerp van de kaart (de voorkant) graag aan de leden overlaten. Heeft u een mooie foto van een schilderij, een kunstwerk, iets in de natuur of iets anders die u graag op de volgende kaart zou willen zien? Stuur de foto voor 28 juli a.s. naar en misschien komt uw foto op de voorkant te staan.

Nieuwe regels Solidariteitsfonds

Wij willen jullie graag op de hoogte houden met de nieuwe regels van het Solidariteitsfonds. Het is besloten dat het fonds voortaan gebruikt wordt voor het vergoeden van zowel antroposofische therapie als medicijnen. Hieronder volgen de nieuwe regels en procedure van het fonds (staat ook op bovenstaande link).

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, dient u aan drie voorwaarden te voldoen:

 • u bent in ieder geval minimaal 1 jaar lid van de Patiëntenkring Groningen
 • u kunt de therapiekosten niet (geheel) vergoed krijgen van uw zorgverzekeraar
 • u heeft een aanvullende zorgverzekering

De middelen van het fonds zijn beperkt; er kan geen bijdrage worden gegeven als u de kosten via een aanvullende verzekering vergoed had kunnen krijgen. Of als u een vergoeding kunt krijgen van bijzondere voorzieningen van de gemeente, bij andere uitkeringen of fondsen. U als patiënt dient zelf een aanvraag in bij de commissie en niet de therapeut. Bij elke aanvraag gaat de commissie met de aanvrager na wat de beste oplossing is.
De commissie bestaat uit drie leden, die een beslissing nemen over de hoogte van de tegemoetkoming.

Procedure

1. Arts en patiënt overleggen welke therapie gewenst of noodzakelijk is.
2. Therapeut en patiënt bepalen de duur en intensiteit van de therapie.
3. Patiënt beoordeelt of hij/zij de financiële lasten van de therapie kan dragen met de vergoeding van zijn/haar ziektekostenverzekering. Zo nodig informeert hij/zij bij eventuele gemeentelijke voorzieningen of andere bronnen in hoeverre deze kunnen bijdragen.
4. Indien dit niet toereikend is kunt u éénmalig een beroep doen op het solidariteitsfonds.
5. U kunt dan liefst mailen, anders bellen of schrijven met de contactpersoon van de commissie.
6. In samenspraak wordt bepaald hoeveel u redelijkerwijs aan uw therapie kunt bijdragen.
7. Indien u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de therapie kosten, wordt deze door de penningmeester van het fonds, rechtstreeks aan de Therapeut (die aangesloten is bij het Therapeuticum) overgemaakt.

Nieuwe boekhouder Patiëntenkring

Wij hebben een nieuwe boekhouder voor de Patiëntenkring gevonden. Erik Tapken is per 1 juli 2016 onze boekhouder en zal dan verschillende taken van Hidde Dousma overnemen. Tot die tijd zal Hidde Dousma (de vorige penningmeester) aan Erik uitleggen wat er allemaal gedaan moet worden en wat de taken van de boekhouder zijn.

Erik zal geen lid van het bestuur worden, maar hij zal wel naar alle belangrijke vergaderingen gaan en hij zal de leden van de Patiëntenkring op de hoogte houden van financiële ontwikkelingen binnen de Patiëntenkring.
Hij werkt ook bij het Martini Ziekenhuis op de financiële afdeling en is dan ook goed in staat een belangrijke bijdrage te leveren aan de Patiëntenkring.
De eindverantwoordelijkheid voor de financiën zal in handen zijn van een bestuurslid.

Derde bestuurslid voor de Patientenkring gezocht

Wij zijn momenteel op zoek naar een derde bestuurslid om de bestuur van de Patiëntenkring te versterken. Dan zijn we beter in staat om taken goed te verdelen en goede beslissingen te maken. Ook is het belangrijk om een divers bestuur te hebben waarin de bestuursleden nieuwe ideeën kunnen uitwisselen.

Als u interesse heeft om bestuurslid te worden, kunt u een e-mail sturen naar de secretaris (tevens bestuurslid) Nelly Hazen:

Introductie nieuwe verpleegkundig specialist Marieke Heemskerk

"Mijn naam is Marieke Heemskerk. Ik werk sinds april 2015 voor Therapeuticum Lemminkainen als verpleegkundig specialist.

Als verpleegkundige in opleiding aan de HBO-V (Verpleegkunde) in Groningen heb ik mijn eerste stage gelopen in het UMCG op de afdeling hematologie en longoncolgie. Vervolgens heb ik in Assen bij Vanboeijen, een woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking en een aan autisme verwante stoornis, stage gelopen. Daarna heb ik gewoond en stage gelopen op de ongevallen chirurgie in Oldenburg, Duitsland. Het in het buitenland stage lopen was goed bevallen waarna ik naar Paramaribo, Suriname, ben vertrokken voor een stage in een derde-klas ontwikkelingsziekenhuis.
Een geweldige levenservaring rijker heb ik daarna mijn opleiding afgerond in het Martini Ziekenhuis op de afdeling interne geneeskunde.

Na mijn diplomering in 2004 heb ik binnen verschillende werkvelden ervaring opgedaan. Zo werkte ik in Meppel op de hart-en longafdeling en daarna werkte ik bijna vier jaar binnen het Thoraxcentrum van het UMCG. Aldaar ontdekte ik dat de acute en intensieve zorg niet helemaal aan mij besteed was waarna ik een tijd als freelancer in de palliatieve thuiszorg heb gewerkt. Als coördinerend wijkverpleegkundige ontdekte ik dat de eerstelijns zorg mij enorm boeide en ik graag een stap verder in mijn carriere wilde maken.
Zo ontstond in 2011 de mogelijkheid om opgeleid te worden tot verpleegkundig specialist voor de Doktersdienst Groningen. Ik volgde de opleiding Master of Advanced Nursing Practice en liep, naast mijn werk op de Doktersdienst, stage in een huisartsenpraktijk.

Door mijn opleiding kan ik bruggen slaan tussen care en cure en ben ik zelfstandig bevoegd voor het stellen van diagnosen, uitvoeren van voorbehouden handelingen (bijvoorbeeld medicatie voorschrijven), aanvragen van onderzoeken of verwijzen naar andere disciplines. Tijdens een dienst op de Doktersdienst ontmoete ik Rigobert en een aantal maanden later mocht ik bij het Therapeuticum aan het werk. Naast de taken als praktijkverpleegkundige (de chronische zorg voor diabeten, mensen met hoge bloeddruk en cholesterol), houd ik mijn eigen spreekuur. Daarin zie ik patiënten met klachten van KNO, huid en bewegingsapparaat, de zogenoemde 'kleinere kwalen’ die niet altijd door een huisarts gezien hoeven worden. Ook rijd ik visites.

Mocht ik zelf niet tot een diagnose of therapie komen, dan vraag ik laagdrempelig supervisie van een van de artsen. Ik ben regulier opgeleid, al denk ik echter wel 'feeling', en sowieso interesse, met de antroposofie te hebben. Een jaar verder ben ik inmiddels redelijk ingeburgerd aan het raken en werk (en leer) ik met veel plezier binnen het Therapeuticum.
Doorgaans zit ik in het souterrain, mocht u mij een keer willen zien of spreken."

Schildercursus over Parzival in het Therapeuticum

In het komend schooljaar wordt in het Therapeuticum een schildercursus gegeven door Marieke Hutschemaekers, die een praktijk voor kunstzinnige therapie heeft in Hoogezand.

"Het onderwerp is de levensweg van Parzival zoals beschreven door Wolfram von Eschenbach (rond 1200).

Door al schilderend Parzival te volgen (van zijn kinderjaren tot aan het vinden van zijn levensbestemming) kan de eigen levensweg verdiept worden.

De cursus vindt plaats op 12 woensdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur.

Data

 • In 2016: 28 september, 12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november en 7 december
 • In 2017: 18 januari, 1 februari, 15 februari, 1 maart, 15 maart en 29 maart

Er wordt met verschillende materialen en technieken gewerkt.

Kosten: €300,- te betalen vóór aanvang van de cursus.
Er is een mogelijkheid om in twee delen te betalen (september 2016 en januari 2017)

Aantal deelnemers: maximaal 4.

Opgave voor 14 september."

Voor meer informatie:

Marieke Hutschemaekers

0598 382 579
06 40267430

www.noordercroon.nl

Knopen- en stenenverzameling Mikkie Rozendaal

"Een deel van mijn knopenverzameling en enkele stenen uit mijn stenen verzameling zijn te zien in de twee vitrines in de wachtkamer van het Therapeuticum.

De stenen op reproducties van kunstwerken heb ik twee jaar geleden gemaakt voor de glazen kijktafel – een salontafel – van mijn dochter.
Het is nu tijd om weer eens iets nieuws te maken voor die tafel.

Kijkt u eens naar het steentje op het plaatje In de huiskamer van Nikifor. Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik dat steentje vond, een zo perfect gezichtje met het 6-je als neus.

Het ‘strikje’ in het haar van het hondje op de foto van Erwin Olaf koesterde ik al bijna dertig jaar toen het twee jaar geleden zijn bestemming kreeg: daar hoort het! Wat zou Erwin Olaf ervan vinden?

Voor mij maakt de ‘in verbazing en ontzetting’ toekijkende steen op het plaatje van De steniging van Acham van William Blake het drama extra invoelbaar. Misschien is het deze steen zelf overkomen, duizenden jaren terug en heeft hij honderd jaar in zee liggen rollen totdat deze ogen tevoorschijn kwamen waarmee hij nu kan zien wat hem toen overkwam. Want stenen gooien zichzelf niet."

- Mikkie Rozendaal

De tentoonstelling is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van het Therapeuticum. Wilt u het even melden bij de assistente als u de tentoonstelling gaat bekijken?

Expositie "De steen in beeld" van William Ermens

"Met lithografie teken je kortweg op stenen, die je dan vervolgens weer afdrukt. Een grafische vlakdruk techniek, die gebaseerd is op het feit dat water en vet elkaar afstoten. Een vetgevoelige kalkzandsteen wordt geschuurd waarna je met vet tekenmateriaal kunt tekenen. Daarna behandel je de steen met arabische gom, waardoor de steen gaat ‘snappen’ waar de drukinkt later wel of niet moet blijven plakken. De steen kun je vervolgens op een lithopers afdrukken in een oplage.
Over het algemeen teken ik abstract en expressief, maar laat ik in de tekening (en de afdruk) niet zien dat het een tekening op een steen is.

Met deze expositie wil ik naast de tekening ook de steen laten zien. Dus ook de randen en de scheuren, barsten en beschadigingen. Dit is voor de techniek enigszins ongebruikelijk, maar levert wel krachtige rauwe beelden op.

De onderwerpen variëren. Soms zijn het volle vlakken (van stenen) die gedrukt zijn, maar soms dus ook tekeningen of gebroken stenen. Soms met zwart gedrukt, maar soms ook met meerdere kleuren."

De expositie "De steen in beeld" van William Ermens, waarin hij een aantal van zijn litho's zal tentoonstellen, zal vanaf maandag 4 juli te zien zijn in de expositieruimte van het Therapeuticum. In de vitrinekasten op de begane grond zal wat informatie over lithografie te zien zijn.

Website: www.williamermens.nl.

Nieuwe/herdrukte brochures in de serie "Gezichtspunten"

Nieuw: "Warmte is van levensbelang"

Er is een nieuwe brochure (nummer 57) in de serie Gezichtspunten uitgekomen, geschreven door Jan JC Saal: "Warmte is van levensbelang".

Nog niet zo lang geleden is er een brochure uitgekomen over warmte, met als titel Warmte, kleding en gezondheid (nummer 55). Zonder af te willen dingen op de kwaliteit van deze brochure vinden we het onderwerp ”warmte” zo belangrijk dat een tweede brochure, met aanvullende gezichtspunten, verantwoord is om uit te geven.

In deze brochure komt aan de orde dat we bij warmte niet alleen aan fysieke warmte moeten denken, maar dat bewondering, liefde en enthousiasme ook warmte met zich meebrengen. Uiteindelijk komen de verschillende warmtestromen in een mens samen, die daar dan gezond mee om moet gaan, wil hij of zij het niet te warm of te koud krijgen. De juiste temperatuur is immers een goede basis voor onze gezondheid.

Andere brochures die in dit verband interessant kunnen zijn:

 • Nummer 16: "Biografie en ziekte"
 • Nummer 36: "Sociale Gezondheidszorg"
 • Nummer 40: "Zingeving in de laatste levensfase"
 • Nummer 50: "Karma, gezondheid en ziekte"
 • Nummer 55: "Warmte, kleding en gezondheid"

Herdrukt: "Euritmietherapie"

Het gezichtspunt over Euritmietherapie was een van de eerste uitgaven van onze stichting, nummer 6.
In deze brochure wordt beschreven wat euritmie eigenlijk is en wat deze kan betekenen voor onze gezondheid.

Het is even wennen aan deze benadering, omdat daarbij de geestelijke, niet zichtbare kant van de mens heel serieus wordt genomen. We zijn er niet aan gewend om te denken dat hetgeen we uitspreken en de gebaren die we maken ook invloed heeft op onze gezondheid.

Veel mensen die euritmietherapie hebben gekregen zijn tot hun eigen verbazing tot de ontdeking gekomen dat deze zachte benadering op den duur veel effect kan sorteren.

Wij zijn blij dat deze brochure al door veel mensen is gelezen, zodat we genoodzaakt waren om hem opnieuw te laten drukken. De schrijver Roel Munniks heeft de tekst nog eens gecontroleerd op actualiteit, zodat alle gegevens weer op to date zijn.

Andere brochures over specifiek antroposofische therapiën zijn nog:

 • Nummer 21: "Spreken en spreektherapie"
 • Nummer 23: "Antroposofische fysiotherapie"
 • Nummer 29: "Kunstzinnige therapie"
 • Nummer 34: "Genezende klanken en vormen"
 • Nummer 48: "Badtherapie, de levende kracht van water"
 • Nummer 51: "Genezen via de huid"

Introductiebrochure Gezichtspunten in het Therapeuticum

We hebben een groot aantal exemplaren van de brochure "Gezichtspunten vanuit de antroposofie (over ziekte en gezondheid) - Een gratis kennismaking" besteld, die vanaf maandag 27 juli bij de balie van het Therapeuticum zullen liggen en gratis mee te nemen zijn.

Gezichtspunten heeft ook een website: www.gezichtspunten.nl.

Boeketten in het Therapeuticum

André, een van de vrijwilligers die regelmatig in de tuin van het Therapeuticum werkt en de bloemen verzorgt, heeft wat bloemen geplukt uit de berm en uit de tuin om boeketten mee te maken voor in het Therapeuticum. Zo is de zomerse frisheid en geurheid altijd aanwezig in het Therapeuticum!

De foto's zijn gemaakt door Birgit Fonville (kindertherapeut).

Met hartelijke groeten,

Het bestuur van de Patiëntenkring.