menu

Nieuwsbrief 33

Mailing van Patiëntenkring Lemminkaïnen
Verzonden op 10 juni 2018

NIEUWSBRIEF PATIËNTENKRING LEMMINKÄINEN
NUMMER 33, JUNI 2018

Eindelijk maar dan toch! Daar is die dan. Onze nieuwe Nieuwsbrief vol interessante ontmoetingen, aankondigen, kunst, informatie over nieuwe brochures, een ervaringsverhaal en een oproep om mee te doen in het team van de bloementuin van het Therapeuticum. Want samen maken wij er iets moois van! Dit jaar hebben wij iets te vieren! Onze vereniging Patiëntenkring bestaat in 2018 namelijk 25 jaar en dat willen wij graag samen met elkaar vieren op zaterdagmiddag 6 oktober 2018. Zet deze datum alvast in je agenda. Een officiële uitnodiging kunt u verwachten na de zomervakantie.

Ook zin om dinsdagavond 19 juni 2018 te leren “wandelen uit het hart”? Lees dan snel door! Naast activiteiten in deze Nieuwsbrief staan er ook regelmatig diverse activiteiten op onze website. Zo kunt u kennis maken met het Werbeck koor op 12 juni 2018 tijdens een concert dat ze geven. 

Na een geslaagde Nieuwjaarsviering in januari en een geslaagde lezing van Rigobert van Zijl hebben wij tijdens onze Algemene Ledenvergadering het werk van Mirjam van Zijl mogen leren kennen. Een verslag van deze ontmoetingen kun je lezen in deze voorjaarsnieuwsbrief 2018.

In 2018 hebben wij tot nu toe 12 nieuwe leden mogen verwelkomen binnen de verenging Patiëntenkring. Fijn dat jullie je ook aangesloten hebben en op deze wijze bijdragen aan de ontwikkeling van de antroposofische gezondheidszorg van Groningen. Mocht u onze nieuwsbrief lezen, geen lid zijn, maar dat wel graag willen? Onze nieuwe aanmeldkaarten liggen in de wachtkamer van het Therapeuticum.

Naast onze ontmoetingen en deze nieuwsbrief heeft de Patiëntenkring ook een vernieuwde website, waar de meest actuele informatie te vinden is. Zie hiervoor www.patientenkringlemminkainen.nl Tevens is er op onze website ruimte voor uw eigen inbreng.WORKSHOPS EN LEZINGEN


Wandelen uit het hart - 19 juni 2018 - Marian Osse

Uitnodiging aan geïnteresseerde leden van de Patiëntenkring en daarbuiten

Graag nodig ik u allen uit om een levende lezing bij te wonen van Sound of Walking.

Ooit was ik actief binnen de patiëntenkring. Mijn belangstelling voor gezondheid is gebleven. Vooral salutogenese. Wat wordt ermee bedoeld? In ieder geval gaat het over de vraag hoe we de focus kunnen verleggen. Verleggen van ziek naar gezond. Van niet kunnen naar wat wel kan. Van beperking naar verrijking. Van bezwaard naar met plezier.

Wat heeft dit nu met wandelen te maken? Alles en niets. Wist u dat alleen de mens op twee benen kan lopen? Dat de essentie van ons mens zijn zich uitdrukt in het lopen? Lopen raakt ons in de kern. Wij kunnen evenwicht houden tussen links en rechts, tussen voor en achter, tussen onder en boven. Wandelen is de ultieme mensbeleving en dat maakt vrij. Wandelen vraagt om in het moment te zijn. Kom lopen en ervaar de heilzame werking van het simpelweg stap voor stap gaan.

Graag leer ik u de sound methode aan, met Sound zingt u wandelend uw hoogste lied. Kom wandelen en ervaar de schoonheid van de beweging en wordt één met uw omgeving.

Voor wie? Voor wie niet?

Maar als het leven vordert kan het heel goed zijn dat niet alles even soepel meer gaat. Ongemerkt beweegt niet alles meer zo vanzelf als dat dat mogelijk ooit wel eens is geweest. Op het moment dat we bewust ons in gaan zetten voor de eigen loopbeweging en -ervaring, gaat er doorgaans een wereld open. Hoe die wereld er voor u uitziet is de grote ontdekking, en daar werken we gericht aan; ieder voor zich; in een kleine of grote groep, of gewoon alleen.

Denken an mein linken Fuss
Mein Ich trägt mich
Denken an mein rechten Fuss
Mein Ich haltet mich

Denken an mein linken Hand
Mein Ich schützt sich
Denken an mein rechten Hand
mein Ich wehrt sich

Tragekraft, Haltekraft
Schütz und Wehr
Fass Ich aus vier in eins
in meinen Herzen

Kortom wandelen gaat over denken voelen willen; gaat over fysiek, ether, astraal en ik
Hoe die zich tot elkaar verhouden drukt zich uit in de wandelgang. En al wandelend valt daar aan te werken; ik doe het graag op een speelse manier.

Lezing datum:  dinsdag 19 juni 2018 om 19.15 – 20.15 uur in het therapeuticum. Inloop vanaf 19.00 uur.

Aanmelden niet nodig

Voor leden gratis, voor niet-leden € 7,50 inclusief proefles.

Aansluitend een proefles in het nabije verschiet; deze zal in het Noorderplantsoen plaatsvinden; tijd en dag bepalen we in overleg met de aanwezigen. Een nieuwsmailtje hierover zal ook aan de niet aanwezigen worden verzonden. 


Met hartelijke groet,
Marian Osse

 

 

ONTMOETINGEN LEDEN PATIENTENKRING 2018


 

Lezing van Rigobert van Zijl over de Antroposofische Gezondheidszorg 

30 januari 2018 

Onderstaand is een persoonlijk verslag van 1 van de aanwezigen.

Rigobert is al 35 jaar als antroposofisch arts werkzaam in het therapeuticum. Hij is al meer dan 25 jaar mijn huisarts en diverse malen heeft hij mijn ziektes behandeld: rustig kijkend, zacht pratend, gerichte medicatie als "versterkertje" en samen op zoek naar een antroposofische therapie. Ik ben blij dat ik nu een lezing van hem kan bijwonen, zodat ik wellicht wat zicht krijg op de wijze waarop hij in het algemeen tegen ziekte en gezondheid aankijkt. Meer mensen waren geïnteresseerd in de uitleg van Rigobert over de Antroposofische Gezondheidszorg, er waren ongeveer 60 mensen aanwezig bij de lezing.

De grondlegger van de antroposofische geneeswijze is Rudolf Steiner ( 1861- 1925). Rigobert vertelt over Steiners jeugd en zijn studies. Steiner heeft vele artikelen en boeken geschreven en gaf dagelijks lezingen. Steiner is ook de grondlegger van de Biodynamische Landbouw. Ook Ita Wegman ( 1876- 1943) heeft veel bijgedragen aan de verspreiding van de Antroposofische Gezondheidszorg, aldus Rigobert. De Antroposofische Gezondheidszorg is geen alternatieve geneeswijze. Het is een aanvulling op de reguliere behandeling van ziektes.

.Een belangrijk gebouw voor de Antroposofen is het Geotheanum in Dornach (Zwitserland). Het gebouw is vernoemd naar Goethe waar Steiner een groot bewonderaar van was. Het oorspronkelijke, geheel in hout opgetrokken gebouw is helaas afgebrand. In 1928 is het in diezelfde vorm nagebouwd, maar nu volledig van beton. Het staat er nog steeds.

 Rigobert sprak over het "bovenzintuiglijk schouwen". Hij wijst op het belang van "het waarnemen van de idee van de werkelijkheid". Deze woorden intrigeren mij, maar echt begrijpen doe ik ze nog niet.

Het leven is gestart met een ééncellig wezen, de binnen- en de buitenwereld waren nog één geheel, aldus Rigobert. Door de ontwikkeling c.q. emancipatie van het levende wezen is er nu een scheiding gekomen tussen de binnen- en de buitenwereld. Voor de mens is het nu een kunst om in harmonie met zijn omgeving (de buitenwereld) te blijven.

De Antroposofie gaat uit van een drie- en een vierledig mensbeeld.

De Antroposofie ziet het "ik" als een aparte, geestelijke entiteit die los staat van het lichaam. Kinderen beginnen "ik" te zeggen en "nee", waardoor het "ik" zich kan ontwikkelen. Het "ik" moet zich gaan hechten aan het eigen lichaam en aan de moeder/vader. Sommige kinderen moeten geholpen worden om het "ik" te ontwikkelen. Zij zijn te meegaand en moeten gestimuleerd worden om ook eens "stout" te zijn.

Het vierledig mensbeeld bestaat uit: vuur, lucht, water en aarde of wel het minerale rijk, plantenrijk, dierenrijk en mensenrijk. Leven betekent het in evenwicht houden van deze vier elementen.

Het "IK" geeft richting aan de intenties van het handelen door het drieledig mensbeeld, de drie elementen denken( hoofd), voelen (hart) en willen (buik en ledematen).

Deze 3-ledigheid zien we ook bij andere levensfilosofieën, zoals "yin, yang en chi" en "ziel, lichaam en geest" of het "denken, de werking van de middenorganen en de stofwisseling".

Het samengaan van "rust" (van de substantie, in het hoofd) en "beweging" (de geest, de stofwisseling) zorgen er voor dat er sprake is van "leven". Heel worden ligt in de ontwikkeling van het midden. Het in evenwicht brengen van de diverse elementen.

Ita Wegman wijst daarbij op het belang van het omgaan met de medemens. In de sociale interacties zijn ook drie elementen van belang: de behoefte (economische component), het rechtsleven ( de plichten en rechten) en het geestelijke leven. Volgens Ita dienen deze drie zaken in evenwicht te zijn in de omgang met je medemens.

De Maretak, een parasitaire plant, wordt veel als medicijn gebruikt in de Antroposofische Gezondheidszorg. Het is een plantje dat zich richt op zijn eigen middelpunt. Bij ziektes zoals kanker en burn-out heeft het "ik" zich teruggetrokken, waardoor het immuunsysteem is aangevallen. De Maretak, ook wel bekend onder de naam Iscador, is gericht op het versterken van het "ik".

Eén van de aanwezigen was, kortgeleden, in het gebied rond de kerncentrale in Tjernobyl geweest en heeft een grote hoeveelheid Maretak in de bomen rond de kerncentrale gezien, een bijzondere gewaarwording.

De Antroposofie gelooft in het zelfgenezend vermogen, salutogenese, van de mens. Bij de behandeling van ziektes wordt dit als het uitgangspunt genomen. Op dit moment zie je bij de reguliere gezondheidszorg ook een ontwikkeling waarbij de behandeling zich richt op het versterken van het eigen herstellende vermogen van de mens.

Rigobert wijst op een nieuw begrip in de gezondheidszorg "de positieve gezondheid", ontwikkeld door Machteld Huber. Je gezondheid kun je in kaart brengen aan de hand van 6 aspecten van gezondheid: 1. de lichaamsfunctie, 2. het cognitieve functioneren, 3. de zingeving, 4. de kwaliteit van leven /de levenskunst, 5. het sociaal-maatschappelijk functioneren en 6. ADL, het dagelijks functioneren. Aan deze aspecten, die weer onderverdeeld zijn in 6 items, kun je punten geven en die in een soort spinnenweb intekenen. Je kunt dan zien of deze 6 aspecten van het leven voldoende in evenwicht zijn.

Eén van de aanwezigen gaf aan dat deze manier van kijken naar gezondheid, voorzichtig wordt toegepast bij medewerkers in het UMCG als het gaat om healthy@work. Als je je eigen gezondheid in kaart wilt brengen aan de hand van deze 6 aspecten kun je een test doen via de website  https://mijnpositievegezondheid.nl/tools/mijn-positieve-gezondheid/

Een andere aanwezige vroeg of Rigobert bij een eerste blik op een patiënt, deze 6 aspecten naloopt, wanneer die bij hem voor een consult binnenkomt. Rigobert aarzelt, is wat verlegen, maar geeft dan toe dat deze wijze van kijken voor hem een gewoonte is geworden.

Als oefenboek beveelt Rigobert "De filosofie van de vrijheid", geschreven door Rudolf Steiner, aan.

De lezing was helaas ten einde. Ik vond het een fijne avond waarin ik een interessant en begrijpelijk verhaal gehoord heb over de Antroposofische Gezondheidszorg.

Eliza Koel


Impressie van de Nieuwjaarsviering in januari

  


 

 

Algemene Ledenvergadering 16 mei 2018

Samenvattend verslag Algemene Ledenvergadering Patiëntenkring Groningen 16 mei 2018

Een samenvatting van de Algemene Ledenvergadering Patiëntenkring Groningen volgt binnenkort.

 

KUNST BINNEN HET THERAPEUTICUM


Expositie Marjolein Lok - keramiek in de wachtkamer

Ik heet Marjolein Lok en ik ben 53 jaar. Ongeveer vijftien jaar geleden werd ik gegrepen door klei, het fascineerde mij en keramiek werd mijn passie. Ik ben begonnen bij Vrouwencentrum Jasmijn in Groningen. Daarna nog veel meer geleerd bij de School voor handenarbeid (nu: Vrijdag), daar diverse jaartrainingen gevolgd. Ook heb ik les gehad van Jan Reemeijer, bij wie ik mij vooral verder heb geschoold in handvormen. Ik werk veel met oerkleuren en ik vind, het leuk om naast de gangbare glazuren en oxides ook te experimenteren met minder voor de hand liggende materialen om de huid van de klei te bewerken. Denk daarbij aan: schoenpoets, (in allerlei kleuren), was en ook roest, waarvoor ik een speciaal een plaatijzer heb die ik daarvoor laat oxideren en zo vind ik steeds weer nieuwe materialen waar ik door verrast word … en verder mee experimenteer. Ik word heel blij van keramiek en ik vind het leuk om anderen het plezier te laten beleven dat ik er zelf ook aan beleef.


BROCHURESBrochure over slapen van jonge kinderen

Er is een nieuwe brochure (nummer 62) in de serie Gezichtspunten verschenen, geschreven door Loïs Eijgenraam

Slaap, slapen en slaapproblemen bij jonge kinderen

Het is bekend dat een klein kindje veel moet slapen. Dat is belangrijk voor de groei en de ontwikkeling.
Dat blijkt echter toch niet zo eenvoudig te zijn. Slapen en slaapproblemen bij jonge kinderen
bezorgen vele ouders slapeloze nachten.

In de kinderopvang blijken steeds meer kinderen te komen die niet meer op eigen kracht in slaap vallen
maar waar altijd een volwassene naast het bed moet zitten om het kind gerust te stellen dat het veilig is
en zich over kan geven aan de slaap.

In deze brochure gaan we op zoek naar het belang van slaap, de oorzaken van slaapproblemen
en mogelijke oplossingen.

Andere brochures die in dit verband interessant kunnen zijn:

. Nummer 42 Inenten, waarom wel, waarom niet (recent een herziene druk,
die door de schrijver is aangepast aan de huidige situatie en voorschriften)

·  Nummer 33 De oerbronnen van gezondheid

·  Nummer 58 Antroposofische zorg bij kinderziekten

·  Nummer 50 Karma, gezondheid en ziekte

·  Nummer 61 Het zelfgenezend vermogen

Eventuele bij-bestellingen kunt u doen via www.gezichtspunten.nl of telefonisch 0321-339966.

Met vriendelijke groet,
Centrum Sociale Gezondheidszorg

Brochure over zelfgenezend vermogen

Er is een nieuwe brochure verschenen, nummer 61 in de serie Gezichtspunten geschreven door Jan JC Saal

Het zelfgenezend vermogen
Basis van onze gez  ondheid

Iedereen weet dat ons lichaam in staat is om zichzelf te genezen. We merken dat, wanneer we onszelf verwonden of wanneer we ziek zijn. Het is dan verbazingwekkend waartoe dat zelfgenezend vermogen in staat is. Tegelijkertijd kan het ons ook verbazen dat dit vermogen soms niet werkzaam lijkt te zijn bijvoorbeeld bij een chronische ziekte of handicap.

In deze brochure wordt uitgebreid op ons zelfgenezend vermogen ingegaan. Daarmee kunnen we aanknopingspunten vinden om deze basis van gezondheid beter te kunnen benutten of zelfs te kunnen versterken.

We hopen dat u in dit onderwerp geïnteresseerd bent.

Onze abonnees krijgen de brochure binnen enkele dagen toegestuurd.

Andere brochures die in dit verband interessant kunnen zijn:

·  Nummer 16 Biografie en ziekte
·  Nummer 33 De oerbronnen van gezondheid
·  Nummer 36 Sociale gezondheidszorg in levensloop en gemeenschapsvorming
·  Nummer 50 Karma, gezondheid en ziekte
·  Nummer 57 Warmte is van levensbelang

U kunt al onze brochures bestellen via www.gezichtspunten.nl.

Met vriendelijke groet,
Centrum Socoale Gezondheidszorg 

ERVARINGSVERHAAL


Omgaan met chronische ziekte

Door Janet Bouwmeester

Een beknopte handleiding voor patiënt en naaste

In 2008 begon ik na 12 jaar van chronische ziekte aan het schrijven van een handleiding. Voor mijzelf. Ik wilde weten hoe ik toch een prettig leven kon leiden met een levenslange ziekte die ervoor had gezorgd dat ik al talloze dingen was misgelopen. Dat ik niet meer kon werken en waardoor ik regelmatig veel pijn heb en meestal veel te weinig energie. Die handleiding werd uiteindelijk een boek voor iedereen. Ziekelijk Gelukkig; positief leven met een chronische ziekte kwam uit in 2010 bij Uitgeverij Scriptum en is een psychologisch boek met een persoonlijke tint. In dit artikel geef ik 4 tips voor makkelijker leven met een chronische ziekte. Makkelijker, niet makkelijk. Helaas!

Vind een arts waarmee je kunt lezen en schrijven

Te vaak hoor ik van mensen dat hun arts (een huisarts of een specialist) niet echt naar ze luistert. Dat ze het vertrouwen kwijt zijn. Dat ze een bezoek liever uitstellen of maar helemaal niet plannen. De basis van de behandeling is de relatie die je hebt met je arts(en). Dat moet er een van wederzijds vertrouwen zijn. Dat gebeurt niet bij de eerste afspraak maar wordt opgebouwd. Langzaam leer je elkaar kennen en weet je wat je aan elkaar hebt. Ik voel me gezegend met mijn team van artsen die ik nu om me heen hebt, van mijn huisarts bij het Therapeuticum tot de reumatoloog, longarts en cardioloog in het UMCG. Ik heb nu 22 jaar de chronische ziekte Lupus (SLE) en ik kan helaas niet zeggen dat het altijd even soepel verliep, maar wat ik heb geleerd is: loopt het contact niet, zoek een andere arts of vraag die second opinion aan. Het is je recht. Kies voor jezelf. Als jij het niet doet, doet niemand anders het voor je.

Wees helder en duidelijk over wat je hebt

“Mensen snappen me niet.” Of “Mijn arts snapt me niet.” Zoek de oorzaak daarvoor in de eerste plaats bij jezelf. Je naasten willen best begrip voor je hebben als je ze maar uitlegt wat er aan de hand is. Juist als jij vaag blijft en niets vertelt ontstaat er een situatie van onbegrip: “Ze zegt mijn verjaardagsfeestje af maar ik zag haar vanmiddag wel in de stad lopen …” Mensen kunnen niet raden hoe jouw lichaam werkt. Dat geldt ook voor je arts. Wees duidelijk en compleet. Noem ook kleine dingen die volgens jou niet relevant kunnen zijn. Misschien zijn ze dat wel. Omschrijf zo exact mogelijk wat je voelt. Alleen dan kun je het snelst en op de juiste manier geholpen worden.
Duidelijk en helder zijn is iets anders als klagen. Klagen is wanneer je het altijd maar hebt over wat je allemaal mankeert en hoeveel pijn je hebt. Daar zitten mensen doorgaans niet op te wachten Trek je grenzen in hoeveel je vertelt.

Flexibiliteit en creativiteit zijn redders in nood

Veel ernstige chronische ziekten gooien op een of ander moment je hele leven om. Dat kan niet anders. De impact van een groot aantal ziekten is dusdanig groot dat je aanpassingen moet maken in je leven. Dingen waar je aan gewend was, kunnen niet meer. Misschien is er een alternatief mogelijk. Een grote dosis flexibiliteit maakt het makkelijker om te gaan met de (in eerste instantie meestal ongewenste) veranderingen. Creativiteit maakt dat je je makkelijker red in een situatie die voorheen prima ging, maar nu niet meer. Je verzint nieuwe oplossingen zodat iets toch lukt. Als je geluk hebt, dan ben je met een flinke portie flexibiliteit en creativiteit op sommige gebieden weer even tevreden als voor je ziek werd.

Zoek steun

Je hoeft het niet alleen te doen. Voor de meeste mensen geldt: om hulp vragen is één van de moeilijkste dingen die er is. Zelfs het toegeven dat je het zwaar vindt, kan al een enorme stap zijn. Maar veel van ons zijn gelukkig gezegend met een omgeving van mensen die graag willen helpen. Dat kan een luisterend oor zijn, een arm om je schouder wanneer je troost nodig hebt, of boodschappen doen omdat dat even niet lukt. Wees niet steeds te trots en lees punt 2 nog even terug: wees helder en open over je situatie. Samen kom je verder dan alleen!


MEEDOEN?


Oproep Bloemenpluktuin

Therapeuticum Lemminkäinen heeft een eigen bloementuin. In deze tuin telen we op een
biologische en soms dynamische manier bloemen
. We werken met een klein groepje
vrijwilligers met veel plezier samen in en met de natuur. De tuin ligt aan de rand van
Groningen.


In het seizoen brengen wij elke week verse boeketten uit de tuin naar het Therapeuticum.
De werkzaamheden worden gedaan onder begeleiding van Jeanet Vermeer. Zij is de
bloemenkweker en maakt elk jaar het tuinplan en begeleidt de vrijwilligers.


Vrijwilligers gevraagd m/v
* Wij zoeken een bloemenplukker die op de maandag of dinsdag de bloemen wil plukken
en ze per fiets/auto kan vervoeren naar het Therapeuticum.
* Wij zoeken een bloemenschikker die op maandag of dinsdag de geplukte bloemen in de
vazen wil zette in het Therapeuticum.
Beide taken kunnen ook gecombineerd worden
* Wij zoeken nog één tuinwerker die op de maandagmiddag van 13:00 tot ongeveer 15:30
uur samen met ons de tuin wil onderhouden.


Voor deze vrijwillige taken is geen ervaring nodig. We houden rekening met je
mogelijkheden en wensen. Het is wel de bedoeling dat je in ieder geval twee keer in de maand meewerkt, het liefst natuurlijk vaker!


Het seizoen start op 1 april en eindigt 1 oktober. Naast het tuinwerk is er tussendoor een
pauze waarin we samen thee-­of koffiedrinken en één keer per jaar plannen we een excursie
naar een mooie tuin of kwekerij.


Hebt u zin om mee te helpen of wilt u meer informatie, stuur dan een mail naar Carla
Besteman: carlab@therapeuticumlemminkainen.nl