menu

Nieuwsbrief nr 34

Mailing van Patiëntenkring Lemminkaïnen
Verzonden op 2 november 2018

NIEUWSBRIEF PATIËNTENKRING LEMMINKÄINEN

NUMMER 34, NOVEMBER 2018


Persoonlijke impressie van het jubileum Patiëntenkring, door Tet de Haas

Zaterdag 6 oktober heb ik het 25- jarige jubileum bezocht van de Patiëntenkring Lemninkaínen.

Een prachtige zonnige dag, waarop toch zo'n 60 leden, waaronder ondergetekende, naar toe getrokken waren. Een volle zaal dus. In de wachtruimte was een hartelijke ontvangst, waar we met thee en koffie en een verrukkelijke appelbol konden arriveren en omschakelen naar de (interactieve) lezing van Ellen Bos over Positieve Gezondheid. Ik was wel nieuwsgierig of dit mij nieuwe gezichtspunten zou brengen; immers de antroposofie heeft al een holistische benadering van het begrip gezondheid. Nou, dat bleek zeker het geval. 

De spreekster Ellen Bos, van het IPH, het Institute for Positive Health (met wortels in het Louis Bolk instituut) vroeg de zaal wat gezondheid voor hen betekende. Daarna plaatste ze het in een breder, historisch, maatschappelijk perspectief en belichtte, analyseerde en vergeleek de insteek van de vele partijen (o.a.zorgverzekeraars, behandelaars, patiënten, burgers, beleidsmakers) op de definitie van gezondheid. Daaruit viel op, dat daar nogal verschil in is, m.n. tussen beleidsmakers en zorgverzekeraars en aan de andere kant patiënten, directe behandelaars, wat tot verstrekkende gevolgen leidt (de eerste: inzet van geld en middelen om bv eindeloos te behandelen) i.t.t. wat mensen belangrijk vinden (:nl eigen regie, meedoen, kwaliteit van leven en zingeving). 

We kregen een "spinneweb"-diagram, die je in kon vullen t.a.v. je eigen welbevinden. Daarin kon je met punten intekenen hoe je je op 6 verschillende gebieden je jezelf voelde/zag, nl: dagelijks functioneren, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen. Heel verhelderend voor jezelf. Hierover konden we in tweetallen elkaar bevragen. Er ontstond een levendige uitwisseling in de zaal, soms over aanverwante zaken, zoals wat ouder worden voor je betekent en dat je daardoor empathischer wordt, vergeleken met toen je jonger was. 

Het schema heb ik meegenomen en is een leuk gespreksinstrument om met anderen eens te gebruiken. Ik ga hem kopiëren en laat hem mijn naasten eens invullen!

In de pauze werden we verwend met bonbons en thee/koffie.

Het muzikale deel was door Marja de Jong. Een prachtige stem, in middeleeuws kostuum en met begeleiding van haar harp, waar ik dol op ben. Grappig dat ze met twee poppen als begeleidsters optrad. Leuk vond ik, dat we ook refreinen mee mochten zingen. Ze had wat meer contact met het publiek mogen maken, wat mij betreft en bv wat minder nummers en wat meer/langer refreinen mee laten zingen.

Daarna waren er verrukkelijke, verfijnde, vegetarische hapjes en een drankje met oude bekenden en nieuwe ontmoetingen. Wat is het toch speciaal, dat je zo'n gemeenschap bent en dat zo weer ervaart. En hoe bijzonder is het eigenlijk, dat je niet gewoon alleen een huisarts hebt, maar een therapeuticum met een Patiëntenkring.

Ik vond het een heerlijke, geslaagde, feestelijke middag. Hulde aan het bestuur! 

Tet de Haas


De (Noorder)haven uit, door Onno Kloet

Het therapeuticum is een goede haven voor me geweest. En een haven is een mooi beeld ervoor wat mij betreft, met alle aspecten, die bij een haven horen. Graag beschrijf ik hier hoe ik er op terugkijk.

De afgelopen 17 jaar heb ik in en met het therapeuticum gewerkt. Ik ontving in 2000 een uitnodiging van de maatschap van toen om als psychotherapeut te komen werken en ik besloot de stap te wagen. Daar heb ik geen spijt van gehad. Ik heb mijn praktijk voor psychotherapie geopend en ben lid (voorzitter) geworden van de maatschap. Daarnaast ben ik nog 10 jaar (in deeltijd) blijven werken in de verslavingszorg, eveneens als psychotherapeut. De afgelopen 7 jaar heb ik alleen in mijn eigen praktijk in en met het therapeuticum gewerkt. Intussen ben ik de 70 gepasseerd en wil ik mijn handen vrij hebben om nog iets anders vast te pakken. (Ik weet alleen nog niet wat.)

Als maatschap waren we eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het therapeuticum. Eindverantwoordelijk klinkt al gauw als ‘de baas’, maar dat was niet de sfeer waarin we met ons allen samenwerkten. In de loop der jaren hebben we in verschillende vormen geprobeerd zo veel mogelijk samen te denken, te besluiten en tot stand te brengen. Ik vond het fijn en goed samenwerken met mijn collega’s in het therapeuticum.

De maatschap werd gestaag kleiner en het werd een te wankele basis om het financiële risico te kunnen dragen. Na lang en veel overleg met alle therapeuten kwamen we tot de stap het huidige samenwerkingsverband op te richten. De huisartsen vormen een huisartsenmaatschap en zijn als zodanig deel van het samenwerkingsverband.

Zo terugkijkend realiseer ik me hoezeer we keer op keer nieuwe vormen hebben gezocht waarin we het telkens veranderende therapeuticum samen konden dragen en doen voortbestaan. Altijd in beweging, zoals het water in en buiten de haven. Daarvoor hebben we ons ingespannen en zijn er offers gebracht. Zo kon het oorspronkelijk initiatief van een kring patiënten, nu zo’n 40 jaar geleden, uitgroeien tot het therapeuticum dat er nu is. Het is dus nooit af. Vandaag en morgen zijn er weer nieuwe vragen om op in te spelen.

De bron, waaraan we ons laafden, is telkens en vooral de antroposofie geweest, de visie op mens, leven en wereld, die ons kan inspireren en helpen wegen te vinden voor de vragen en hindernissen, die elk van ons in het leven ontmoet. Als werkers in het therapeuticum hebben we ons op allerlei studiebijeenkomsten en retraites met vraagstukken en oefeningen bezig gehouden. Ik heb daarvan genoten en dat genieten schijnt goed te helpen voor de gezondheid.

Ik kijk terug op een bewogen periode in mijn leven en werk, die ik nu aan het verteren ben. Ik wens het therapeuticum, door wie dan ook gedragen, een behouden vaart toe. Ik dank alle collega’s voor de goede samenwerking, dus ook de dragers van de patiëntenkring en van de stichting! En ik dank iedereen, die het therapeuticum een goed hart toedraagt.

Onno Kloet


Wandelen uit je hart, door Marian Osse

Op 19 juni 2018 verzorgde ik een lezing over wandelen vanuit je hart. De lezing kreeg vanwege de geringe opkomst meer het karakter van een oefentocht. Een oefenweg door het bekkengebied naar de voeten en terug. We liepen door de zaal; ervaren bewust de beweging van het lopen, het gaan op twee benen, waarbij telkens een balansmoment zich voordoet. Wandelen er valt meer aan te beleven, dan over te zeggen. Al gauw wordt het technisch, terwijl het een en al beleving en beweging betreft. Een week later spraken we een oefen-moment buiten in het plantsoen af. We gingen verder met ons onderzoek naar de eigen loopbeweging. De een heeft er meer aardigheid in dan de ander om er in op te gaan. Maar als een maal de belangstelling gewekt is, blijft het boeien.

Wandeltraining, wandelles, fitstap, nordic walking. Voor wie en waarom. Als we ouder worden kan het zijn dat de gewone dingen stilletjes aan minder gemakkelijk gaan. Mijn trainingen zijn bedoeld om met elkaar aan de slag te gaan. Aan de slag om het tij te keren. Door het evenwicht te versterken, de gewrichten soepel te maken, de wandelgang te optimaliseren, de belangrijkste spieren te trainen en er bovenal plezier aan te beleven om buiten te zijn en gaande weg te constateren dat dingen beter gaan. Als we het over gezondheid hebben, dan begint langzamerhand onderkend te worden dat het sociale aspect meest wezenlijk is. Welnu dat aspect, de verbinding, ontstaat gemakkelijk als je samen wekelijks buiten beweegt en binnen de koffie geniet. Intussen zijn er groepen die al zeven jaar op pad zijn. De bus naar de Dordogne staat op stapel, een gevolg van met plezier buiten bewegen en binnen naborrelen. 

Fitstap de laatste loot aan mijn bedrijf, is een oefenprogramma ontwikkeld door de Wandelbond in samenwerking met de Universiteit Maastricht en Amsterdam. In twaalf weken gericht werken aan meer gezondheid door middel van een wekelijkse uitgebreide wandeltraining, en gerichte opdrachten via de app. De opdrachten zorgen er voor dat je drie maal in de week wandelt, dat je bewust met voeding in de weer gaat, dat je elke week nieuwe cognitieve oefeningen doet, die je de week door zelf traint, dat je mentaal wordt ondersteunt als het aan de orde is, en dat je begint met een test, en eindigt met een test, zodat de vorderingen ook meetbaar worden voor je zelf.

Benieuwd, kijk op Sound of Walking, of op www.fitstap.nl

Met dank voor de gelegenheid een en ander kenbaar te maken.
 

Marian Osse


Bouwsels, door Hannie Bushoff

 
Eerder (2008 en 2013) exposeerde ik in het therapeuticum met mijn stokkenvogels. Vogels gemaakt van stokken en papier. Daartoe struin ik in de bossen. Mijn oog valt op oude eiken. Ik zie takken verhard door de jaren, afgesleten en verweerd door weer en wind. Takken: vogels in wording. Het dode hout daagt mij uit om tot “leven” te wekken. Geen stok gelijk, maakt elke vogel zeldzaam in zijn soort. Vogels, ook wel hemelse boodschappers genoemd, zitten van oudsher vol symboliek.
 
Bij de expositie nu ziet u, naast een enkele vogel, mijn nieuwere werk: bouwsels. Behalve in de natuur, struin ik ook graag over verlaten bouw -en fabrieksterreinen, te vinden aan de rafelranden van de stad, met oog voor “resten”. Met deze verweerde en vervallen materialen, die ooit een ander leven hebben gekend, bouw ik tot nieuwe vormen ontstaan. Zo gaan deze materialen een tweede leven in. Thema’s zijn beweging, tijd, geloof, en andere mysteries… 
 
Hannie Bushoff

 

Nieuwe brochure in de reeks "Gezichtspunten"

Er is weer een nieuwe brochure (nummer 63) verschenen in de serie Gezichtspunten, samengesteld door Thom Kloes, in samenwerking met stichting Wederzijds.

De andere kant van euthanasie. Maakt het uit hoe je sterft?

In deze brochure, waarin meerdere schrijvers hun visie delen, gaan we op zoek in hoeverre het belangrijk is dat het sterven zijn eigen wetmatigheden mag volgen. Als mens gaan we natuurlijk wel over leven en dood, maar hoe kijken we daarnaar.

Het gaat over een actueel thema. Vanuit een materialistisch perspectief ben je geneigd om alleen naar de periode te kijken die aan de dood vooraf gaat. Wanneer daarna niets meer zou bestaan is het logisch, om bij uitzichtloos lijden, mensen deze soms moeilijke laatste fase te willen besparen. Wanneer je echter de overtuiging hebt dat een mens een geestelijk wezen is in een fysiek lichaam, dan kun je daar niet zo gemakkelijk over oordelen.

Het is een dubbelnummer en kost €7,50, waarvan €2,50 naar stichting Wederzijd gaat.

Andere brochures die in dit verband interessant kunnen zijn:

Nummer 16 Biografie en ziekte
Nummer 27 Stervensbegeleiding
Nummer 40 Zingeving in de laatste levensfase
Nummer 60 Rouwen en verlies verwerken
Nummer 61 Het zelfgenezend vermogen

U kunt bestellen via www.gezichtspunten.nl

Mensen die een abonnenment hebben krijgen deze brochure uiteraard binnenkort thuis gestuurd.

Centrum Sociale Gezondheidszorg


Herinnering lezing en workshop in het najaar

Tevens maken we van deze gelegenheid gebruik om jullie te informeren over een paar bijeenkomsten die we als bestuur voor dit najaar georganiseerd hebben:

Zaterdag 17 november 2018 van 14.00 tot 16.00 uur een lezing door Margaret Vink over verschillende facetten van het ouder worden. Margaret is antroposofisch consultatief arts in Zutphen en houdt daarnaast spreekuur in het Odensehuis voor ouderen.

Zaterdag 15 december van 10.00 tot 12.00 uur een workshop met informatie over natuurlijke huidverzorgingsmiddelen en het maken van een deodorant door Leonie Heins.

Wil je deelnemen aan één van bovenstaande bijeenkomsten dan kun je je nu al aanmelden via de mail info@patientenkringlemminkainen.nl met je naam en telefoonnummer, of per post aan Bestuur Patiëntenkring, p/a Vaargeul 137, 9732 JT Groningen.


Herinnering jaarlijkse financiële bijdrage

Veel leden hebben hun financiële bijdrage al betaald. Hartelijk dank daarvoor! Van een klein aantal leden is er helaas nog geen bijdrage binnengekomen. Kunt u controleren of u uw jaarlijkse contributie al (deels) heeft betaald en dat alsnog doen, als u dat nog niet gedaan heeft?

U bepaalt uiteraard zelf wat u wilt betalen, maar hieronder zijn nogmaals de richtlijnen voor de jaarlijkse contributie.

Richtbedragen

  • Lager inkomen: voor één persoon €32, voor meerdere personen €47 per jaar.
  • Midden inkomen: voor één persoon €63, voor meerdere personen €94 per jaar.
  • Hoger inkomen: voor één persoon €125, voor meerdere personen €175 per jaar.

Rekeningnummer: NL60 TRIO 0391 0687 17 t.n.v. Patiëntenkring Groningen


Met hartelijke groeten,

Heidi Duncan en Nelly Hazen
Bestuur Patiëntenkring Lemminkäinen