menu

Algemene informatie 

Informatie

Welkom op de website van de Vereniging Patiëntenkring Groningen (Lemminkaïnen)

Corona 01-09-2020

In verband met Corona is de werkwijze in de praktijk nog steeds anders dan je gewend was:

Een mondkapje is verplicht.
We proberen je klacht zoveel mogelijk eerst per mail of telefoon op te lossen.
Als dat niet lukt wordt er een afspraak gemaakt op het spreekuur van een van de artsen of doktersassistentes
Door de ziekte van Mw. Nieweg en Mw. Strating is de keuze voor de eigen huisarts beperkt en kan het zijn dat je bij een andere huisarts wordt ingepland.

Er zijn dagelijks doktersassistentes en artsen beschikbaar voor raad, geen zorgen daarover. Je kunt ons gewoon bellen, of liever nog via een e-consult en WhatsApp contact opnemen. Helaas kunnen we de online agenda nog niet openstellen.

Heb je een vermoeden van een Corona besmetting (verkoudheid, griepgevoel, hoesten, niezen, luchtwegklachten, of na een contact met iemand die mogelijk Corona besmet is), kom dan niet naar de praktijk. Laat je testen bij GGD en overleg telefonisch of per mail met de assistente .

Vriendelijke groeten,
namens het team Huisartsenpraktijk Lemminkäinen

Maarten Goedhart
Huisartsenpraktijk Lemminkäinen
050-312 4052

Foto van de stiltetuin, de Theratuin en de expositie ruimte van het Therapeuticum Lemminkäinen, gemaakt door Jeanet Vermeer.

Uw ledenbijdrage

Het geld dat de leden van de Patiëntenkring Groningen via hun ledenbijdragen bijeenbrengen wordt grotendeels besteed aan het in stand houden van de bijzondere kenmerken van het Therapeuticum.

  • Geneeskunde met beschouwing van de gehele mens
  • Een breed aanbod van antroposofische therapieën in huis
  • Geneeskunde op antroposofische, homeopathische en allopathische basis
  • Tijd voor intensief overleg van therapeuten, assistenten en artsen
  • Organisatie en financiering van activiteiten zoals cursussen, lezingen en workshops
  • (Mede)financiering van antroposofische bijscholing van artsen en therapeuten

Uw lidmaatschap

Hiervoor verwijzen wij u naar de desbetreffende pagina op onze website.