menu

Algemene informatie 

Informatie

De Vereniging Patiëntenkring Groningen

De Vereniging Patiëntenkring Groningen is een vereniging van patiënten van Huisartsen Noorderhaven. (Voorheen Therapeuticum Lemminkäinen). De Patiëntenkring ontstond in 1977 toen een groep mensen zich beijverde om antroposofische gezondheidszorg in Groningen mogelijk te maken. Zij hebben in 1980 het Therapeuticum opgezet. Sindsdien is het Therapeuticum, mede dankzij de inzet van vrijwilligers vanuit de Patiëntenkring, uitgegroeid tot het Therapeuticum in zijn huidige vorm. De Patiëntenkring is een vereniging sinds 1993.

Groningen, 27 september 2023.

Huidige Stand van zaken bij Vereniging Patiëntenkring Groningen en huisartsenpraktijk alsmede therapie-aanbod.

Voor de ontstaansgeschiedenis van de Patiëntenkring wordt hier verwezen naar de webpagina :

/pags/docs/1_geschiedenis_213194.pdf/

Deze geschiedenis is globaal bijgewerkt tot circa 10 jaar geleden.

Vanaf die tijd hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan:

De twee antroposofische artsen die aan de wieg stonden van het Therapeuticum Lemminkaïnen zijn met pensioen gegaan. Zij werkten samen in een maatschap. De maatschap is met hun vertrek opgeheven.

In 2019 is de huisartsenpraktijk overgenomen door de reguliere huisarts M. Goedhart. Op dat moment waren er drie huisartsen in dienst. Een daarvan was/ is antroposofisch geschoold. De andere twee waren begonnen met een opleiding daartoe, maar hebben om uiteenlopende reden de praktijk inmiddels verlaten.

De heer Goedhart is tevens eigenaar van Student/Arts met meerdere vestigingen in de stad Groningen, waarvan sinds 2019 één op hetzelfde adres als de huisartsenpraktijk.

Voor beide praktijken is er een praktijkmanager, de heer A.Visser.

De naam voor de huisartsenpraktijk, bij de overname nog Therapeuticum Lemminkäinen, is na enige tijd door de praktijkhouder veranderd in HuisartsenNoorderhaven.

In het pand Noorderhaven hebben ook een aantal therapeuten hun werkplek. Het betreft zelfstandig gevestigde therapeuten, die hun werkruimte huren van de eigenaar van de panden, te weten de Stichting ter bevordering van de Antroposofische Gezondheidszorg in Groningen.

De antroposofische georiënteerde therapeuten onder hen hebben zich dit jaar verenigd in https://therapeuticumlemminkainen.nl

Deze therapeuten hebben momenteel nog een regulier patiënten overleg met de huisartsen (voorzover de huisartsen hiervoor tijd hebben)

De Patiëntenkring heeft regulier overleg met de therapeuten en met de antroposofische huisarts. Dit komt o.a. tot uitdrukking in het mogelijk maken van de zogenaamde TOP regeling die het volgen van therapieën financieel mogelijk maakt.

De therapeuten, voorzover verenigd in het Therapeuticum Lemminkäinen, zijn momenteel druk doende met het onderzoek naar de realisatie van een antroposofische huisartsenpraktijk in Groningen.