menu

Algemene informatie 

Informatie

Foto van de stiltetuin, de Theratuin en de expositie ruimte van het Therapeuticum Lemminkäinen, gemaakt door Jeanet Vermeer.

Uw ledenbijdrage

Het geld dat de leden van de Patiëntenkring Groningen via hun ledenbijdragen bijeenbrengen wordt grotendeels besteed aan het in stand houden van de bijzondere kenmerken van het Therapeuticum.

  • Gemiddeld meer tijd beschikbaar per patiënt op het spreekuur
  • Geneeskunde met beschouwing van de gehele mens
  • Een breed aanbod van antroposofische therapieën in huis
  • Geneeskunde op antroposofische, homeopathische en allopathische basis
  • Tijd voor intensief overleg van therapeuten, assistenten en artsen
  • Organisatie en financiering van activiteiten zoals cursussen, lezingen en workshops
  • (Mede)financiering van antroposofische bijscholing van artsen en therapeuten