menu

Bestuur 

Met ingang van 30 maart 2023 is het bestuur als volgt samengesteld:

Rob Heller en Feriël Wolters, (gezamenlijk voorzitter)

Doety de Boer (algemeen bestuurslid, ledenadministratie)

Christien Enzing (algemeen bestuurslid, communicatie)

Hans Vermaat (penningmeester)