menu

Solidariteitsfonds 

Informatie

Foto van de creatieve therapieruimte en de expositieruimte van het Therapeuticum Lemminkäinen, gemaakt door Jeanet Vermeer.

Het solidariteitsfonds is ingesteld door de Vereniging Patiëntenkring Groningen.

Het doel van het fonds is om een tegemoetkoming in therapiekosten te geven aan patiënten van het Therapeuticum Lemminkaïnen, die een voorgeschreven antroposofische therapie of medicijnen zelf niet geheel kunnen betalen en evenmin een beroep kunnen doen op een zorgverzekeraar.

Uit de opbrengst van de ledenbijdrage aan de Patiëntenkring reserveren wij jaarlijks een bedrag voor het Solidariteitsfonds, waardoor financiële hulp geboden kan worden.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, dient u aan drie voorwaarden te voldoen:

  • u bent in ieder geval minimaal een jaar lid van de Patiëntenkring Groningen
  • u kunt de therapiekosten niet (geheel) vergoed krijgen van uw zorgverzekeraar
  • u heeft een aanvulling op uw basisverzekering

De middelen van het fonds zijn beperkt; er kan geen bijdrage worden gegeven als u de kosten via een aanvullende verzekering vergoed had kunnen krijgen. Of als u een vergoeding kunt krijgen van bijzondere voorzieningen van de gemeente, bij andere uitkeringen of fondsen.

U als patiënt dient zelf een aanvraag in bij de commissie en niet de therapeut. Bij elke aanvraag gaat de commissie met de aanvrager na wat de beste oplossing is.

De commissie bestaat uit drie leden, die een beslissing nemen over de hoogte van de tegemoetkoming.

Procedure

1. Arts en patiënt overleggen welke therapie gewenst of noodzakelijk is.

2. Therapeut en patiënt bepalen de duur en intensiteit van de therapie.

3. Patiënt beoordeelt of hij/zij de financiële lasten van de therapie kan dragen met de vergoeding van zijn/haar ziektekostenverzekering. Zo nodig informeert hij/zij bij eventuele gemeentelijke voorzieningen of andere bronnen in hoeverre deze kunnen bijdragen.

4. Indien dit niet toereikend is kunt u een beroep doen op het solidariteitsfonds.

5. U kunt dan liefst mailen, anders bellen of schrijven met de contactpersoon van de commissie.

6. In samenspraak wordt bepaald hoeveel u redelijkerwijs aan uw therapie kunt bijdragen.

7. Indien u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de therapie kosten, wordt deze door de penningmeester van het fonds, rechtstreeks aan de Therapeut (die aangesloten is bij het Therapeuticum) overgemaakt

Contactpersoon:

Nelly Hazen
Secretariaat bestuur Patiëntenkring

050 5412852
p.c.g.hazen@inter.nl.net
Noorderhaven 32, 9712 VK Groningen