menu

Nieuwsbrief nr. 29

Mailing van Patiëntenkring Lemminkaïnen
Verzonden op 19 oktober 2016

NIEUWSBRIEF PATIENTENKRING LEMMINKAINEN

NUMMER 29, OKTOBER 2016

Algemene ledenvergadering op 20 september jl.

Op 20 september jl. was er weer een Algemene Ledenvergadering (ALV). Daar hebben wij gesproken over onze ideeen en zorgen over het Therapeuticum en de Patiëntenkring. Daar zijn wij heel dankbaar voor en we hopen al jullie opmerkingen naar de betreffenden door te kunnen sturen. Ook heeft Pauli van Engelen (praktijkondersteuner GGZ) over haar werk binnen het Therapeuticum gepraat. Haar toespraak was heel interessant, ze heeft bijvoorbeeld uitgelegd hoe haar werk over de laatste jaren is veranderd (ze is al jarenlang werkzaam bij het Therapeuticum).

Hieronder is een link naar het (samenvattend) verslag van de Algemene Ledenvergadering.

Samenvattend verslag van de algemene ledenvergadering.docx.

(Als bovenstaande link niet werkt, open dit adres dan in uw webbrowser: http://www.patientenkringlemminkainen.nl/mailing/docs/19_samenvattend_814361.docx)

Herinnering jaarlijkse financiële bijdrage

Veel leden hebben hun financiële bijdrage al betaald. Hartelijk dank daarvoor! Van een klein aantal leden is er helaas nog geen bijdrage binnengekomen. Kunt u controleren of u uw jaarlijkse contributie al (deels) heeft betaald en dat alsnog doen, als u dat nog niet gedaan heeft?
U bepaalt uiteraard zelf wat u wilt betalen, maar hieronder zijn nogmaals de richtlijnen voor de jaarlijkse contributie.

Richtbedragen

  • Lager inkomen: voor één persoon €32 per jaar, voor meerdere personen €47 per jaar.
  • Midden inkomen: voor één persoon €63 per jaar, voor meerdere personen €94 per jaar.
  • Hoger inkomen: voor één persoon €125 per jaar, voor meerdere personen €175 per jaar.

Rekeningnummer: NL60 TRIO 0391 0687 17 t.n.v. Patiëntenkring Groningen

Oproep derde lid van het bestuur

Wij zijn nog steeds op zoek naar een derde bestuurslid. Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Nelly Hazen, het secretariaat van de Patiëntenkring: .

De taken van de bestuursleden zijn breed en gevarieerd. Het bestuur zorgt voor de administratie, het beheer van de database met de gegevens van leden, de financiering en organisering van cursussen en workshops, het beantwoorden van vragen en opmerkingen van leden, en regelmatig onderling en met leden van de Patiëntenkring vergaderen.

Oproep vrijwilligers die 40 jaar jubileum willen organiseren

Wij zijn ook op zoek naar mensen die willen helpen bij het organiseren van het 40-jarige jubileum van de Patiëntenkring, wat volgend jaar plaatsvindt. Als bestuur hebben wij al wat ideeën voor het jubileum, maar om de viering nog vollediger te maken zou het fijn zijn als er mensen zijn die betrokken willen worden bij het bedenken van ideeën en de uitvoering daarvan.

Als u interesse heeft om met de voorbereidingen van de viering van het jublieum te helpen, kunt u contact opnemen met Nelly Hazen: .

Voordracht en meditatie-oefeningen met Mieke Mosmuller, auteur, arts, filosoof.

"Meditatie bundelt en sterkt de zielekrachten.
Deze gebundelde zielekrachten worden tot

waarnemingsorganan voor de geestelijke wereld
en haar waarheden."
- Rudolf Steiner

Woensdag 19 oktober van 19:30 tot 22:00 (koffie/thee vanaf 19:00) in de gemeenteruimte van de Christengemeenschap, Lauwersstraat 3 Groningen.

Bijdrage: €25 (reductie mogelijk).

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Nelia Aarnoutse of Machteld Rippen-Veenker of door ze te bellen. U kunt zich voor vragen of meer informatie ook tot hun richten.

Nelia Aarnoutse


050 549 1180

Machteld Rippen-Veenker


050 525 2286

Cursus "Wat maakt een partnerrelatie duurzaam?" door Dick van der Vlugt

Dick van der Vlugt zal later dit jaar en begin volgend jaar in het Therapeuticum een cursus verzorgen met als thema "Wat maakt een partnerrelatie duurzaam?". De cursus zal uit twee delen bestaan: het eerste deel op 1 december van dit jaar en het tweede deel op 26 januari 2017, beide van 20:00 tot 21:30 (inloop koffie en thee vanaf 19:45).
De cursus zal gratis zijn voor leden van de Patiëntenkring en patiënten van het Therapeuticum die geen lid zijn van de Patiëntenkring moeten €6 betalen. Meer informatie over de inhoud van de cursus volgt binnenkort.

U kunt zich aanmelden voor de cursus door een e-mail te sturen naar (Nelly Hazen).

Voor meer informatie over Dick van der Vlugt en zijn praktijk Levenskunst kunt u zijn website bezoeken: www.dickvandervlugt.nl.

Tentoonstellling van Josée Wissink met beeldhouwwerk en tekeningen

"Tijdens de studie Kunstzinnige Therapie aan Akademie De Wervel
in Zeist (midden jaren 90) groeide mijn enthousiasme voor het zelf
creëren van beeldende kunst. Vooral Don van Zantwijk zette mij op
het spoor van ruimtelijk werk.

Dit kreeg een vervolg in de twee-jarige beeldhouw-opleiding aan
het Beeldhouwcentrum van Herma Bovenkerk in Koudum (Fr.)

Daar was het vooral docent Hanshan Roebers die mij op het spoor
zette van de assemblage; het samenvoegen van verschillende
vormen en materialen tot bouwsels/stapelingen met een informeel
en speels karakter.

In mijn atelier ben ik dan ook voortdurend bezig met het rangschikken
van allerlei, gemaakte of gevonden objecten tot constructies
waarin, als vanzelf, het thema „verbinding” een belangrijke rol
speelt.

In de tentoonstelling zijn een aantal van die constructies te zien,
samen met in steen en hout gehakte beelden.
Aan de wanden, tekeningen van de menselijke figuur.

De meeste werken zijn te koop; mocht u belangstelling hebben, bel
mij dan op 050 3603962.

De tentoonstelling vindt plaats op de tweede verdieping van het Therapeuticum en zal tot ongeveer 11 november 2016 te bezoeken zijn.

Introductie nieuwe arts

Beste lezers,


Drie maanden al weer werk ik met veel plezier als huisarts bij het Therapeuticum Lemminkainen, hoogste tijd om mij nader voor te stellen.

Mijn naam is Roelke Nieweg en ben huisarts sinds 2003. Mijn opleiding tot huisarts heb ik gevolgd bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Aansluitend heb ik zeven jaar gewerkt als huisarts in het westen van het land. De natuur, rust en mijn familie in het Groningen waren voor mij aanleiding om te verhuizen naar Drenthe, waar ik sinds februari 2016 woon.

Ik ben opgeleid als regulier arts, maar heb een holistische kijk op gezondheid. De antroposofische geneeskunde heeft altijd mijn interesse gehad. Voordat ik begon met de opleiding tot huisarts werkte ik een jaar in het Rudolf Steiner verpleeghuis in Den Haag en tijdens mijn studie geneeskunde liep ik stage bij een antroposofische huisarts. Mijn interesse voor complementaire geneeskunde naast de reguliere zorg is nooit ver weg geweest en het is fijn om nu te werken in een setting waar een bredere kijk op geneeskunde er kan en mag zijn.
De warme sfeer die ik bij Lemminkainen ervaar doet mij goed. De collega’s zijn aardig, behulpzaam en doen er alles aan om mij thuis te laten voelen. In goed overleg is besloten dat ik een jaar gedurende drie dagen per week in loondienst werk. Zo kunnen we elkaar goed leren kennen en is er voldoende tijd om wederzijdse wensen en verwachtingen te onderzoeken.

Werken met en voor mensen vind ik leuk maar ook belangrijk. Wat mij als mens en huisarts kenmerkt zijn: een open houding; toegankelijk; betrokken en met ruimte voor de vrolijke noot. Daarnaast vind ik de samenwerking met de assistenten, de therapeuten en huisartsen erg belangrijk, dit voelt nu al zo vertrouwd.
In mijn vrije tijd breng ik veel tijd door in de natuur. Ik kan het niet genoeg zeggen, de natuur is er gewoon, je hoeft het alleen maar in je op te willen en kunnen nemen en ervaren dat het je Zijn zo verrijkt! Mensen in mijn omgeving zien mij en onze hond dan ook regelmatig met de verrekijker op pad gaan. Op zoek naar vlinders en libellen maar vooral ook stilstaand en genietend van de mooie natuur en vogelgeluiden om me heen.

Met goede groeten,
Roelke Nieweg

Introductie nieuwe diëtist

Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Nella van der Aa en vanaf september ben ik als diëtist werkzaam bij het Therapeuticum Lemminkäinen. In 2011 ben ik afgestudeerd als diëtist aan de Hanzehogeschool Groningen. Mijn stage heb ik volbracht in Suriname, waar ik kennis heb gemaakt met een mooi land met andere leef- en eetgewoontes. Drie jaar werkte ik als diëtist bij een praktijk voor fysiotherapie. In 2016 heb ik de post-HBO Kindervoeding en kinderdiëtetiek afgerond. Naast dat ik werk als diëtist, werk ik met veel plezier met kinderen in de peuterleeftijd bij Het Eiland van Groningen. Hier geef ik onder andere cursussen aan ouders over “Kind & Eten”.

Ik ben blij om in zo’n mooi samenwerkingsverband mijn werk als diëtist uit te kunnen voeren. Ik ben opgeleid in de reguliere diëtetiek en ben geïnspireerd door het antroposofische mensbeeld. Iedere woensdag ben ik aanwezig in het Therapeuticum. U bent van harte welkom om een afspraak te maken. Voor meer informatie over mijn werkwijze en waarvoor u bij mij terecht kunt verwijs ik u graag naar de website van het Therapeuticum.

Met vriendelijke groet,
Nella van der Aa

Afscheid Greet Scheers

Tja, en dan besluit ik na deze herfst toch echt met pensioen te gaan, en wel op 1 januari 2017. Dat is een proces geweest van willen en kunnen.

Willen om los te laten en omdat mijn lijf en geest hier aan toe zijn. Kunnen omdat ik een kunstzinnig therapeute gevonden heb die de praktijk wil overnemen, Susan Goslinga is haar naam. Zij heeft lang op de antroposofische instelling Ravenswoud gewerkt met mensen en hun verslavingen. In de volgende nieuwsbrief zal ik terugkijken op mijn 9½ jaar werk in het Therapeuticum.

Greet Scheers

Afscheid Jitha King

Aan het eind van de maand is het voorbij met mijn psychotherapeutisch werk in het Therapeuticum. Ik vind het fijn dat ik het na 23 jaar rustiger aan kan gaan doen, maar weemoedig voel ik me er ook bij. En vooral dankbaar. Ik heb me altijd bevoorrecht gevoeld dat ik in het Therapeuticum kon werken en mijn talenten daar heb kunnen ontdekken en me verder heb kunnen ontwikkelen. Dit vooral doordat zowel mijn cliënten (patiënten) als mijn collega's mij hun vertrouwen hebben geschonken. Veel mensen hebben hun lief en leed, hun zorgen en verlangens met me gedeeld en me heel dichtbij hun zielenroerselen laten komen. Dit in een periode in hun leven waarin ze ergens in vast waren komen te zitten en even niet meer wisten hoe de volgende stappen te zetten. Vaak ook met de wens om te kijken naar hoe het nou zo gekomen was, en van daaruit te ontdekken welke nieuwe wegen er ingeslagen konden worden en welke kwaliteiten ze in zichzelf verder zouden kunnen ontwikkelen.

Vaak was er iets te veel van het één en iets te weinig van het ander in hun leven aan bod gekomen, zoals bij ons allemaal! Dat is de 'menselijke conditie': we komen hier op aarde om iets te leren, door meerdere levens heen zelfs. Maar ook wie de laatste opvatting niet deelt kan soms hulp nodig hebben om zich beter staande te houden in het leven en hulp nodig hebben bij het verwerven van meer innerlijke mogelijkheden, bij het innerlijk beweeglijker of evenwichtiger worden.

Ik heb het altijd bijzonder gevonden hoe mensen mij daarbij hebben willen betrekken. Het geeft mij veel voldoening om terug te kijken op al die jaren waarin ik een bijdrage heb kunnen leveren aan hun zielenrust of groei.
Ik ga jullie niet meer tegenkomen in het Therapeuticum en wil daarom graag hier afscheid nemen, en dan met name van mijn voormalige cliënten.

Maar ook jullie, de leden van de Patëntenkring, die met warmte om het Therapeuticum Lemminkäinen heen staan wil ik groeten en hartelijk danken. Door jullie is de therapie voor sommigen mogelijk geworden via een bijdrage van het Solidariteitsfonds. Het afscheid van mijn collega's zal met vooral een lach en zeker ook een paar tranen plaats vinden op een avond eind oktober.

Het ga jullie goed!
Jitha

Studiedagen artsen en therapeuten

Elk jaar hebben de artsen en therapeuten van het Therapeuticum twee gezamenlijke studiedagen. Tijdens de studiedagen van dit jaar, op 4 en 5 september, verdiepten we ons in het opstellen van een zorgprogramma in het Therapeuticum voor patiënten met kanker. Therapeuticum Aurum in Zoetermeer heeft dit programma enkele jaren geleden ontwikkeld. Marco Ephraïm, huisarts in therapeuticum Aurum kwam ons uitleg geven over de aanpak.

We hebben gekozen om dit zorgpad voor patiënten met kanker als eerste uit te werken, omdat één op de drie mensen kanker krijgt. We denken dat we de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren door een bewuster traject te volgen.

De huisarts ziet patiënten met kanker in verschillende ziektefasen en is het vaste aanspreekpunt voor de patiënt in de gezondheidszorg. We willen naast de reguliere zorg (die een must is voor de huisartsenzorg) ook complementaire zorg aanbieden met antroposofische therapieën en medicijnen zoals Iscador, die de kwaliteit van leven en de eigen regie kunnen versterken.

Wij zijn begonnen met een maandelijks overleg waarin wij ons bezig houden met patiënten die net de diagnose hebben gekregen. We zijn daarnaast bezig met het uitwerken van het kankerprogramma om betere uitleg en zorg te kunnen geven en de antroposofische zorg zichtbaarder te maken tussen andere zorgaanbieders. Verder proberen we geld van de zorgverzekeraars te verwerven om deze zorg betaalbaar te maken.

Namens de artsen en therapeuten,
Pauli van Engelen
Susanne Karwowski
Roelke Nieweg


Met hartelijke groeten,

Heidi Duncan en Nelly Hazen
Bestuur van de Patiëntenkring