menu

Nieuwsbrief nr 31

Mailing van Patiëntenkring Lemminkaïnen
Verzonden op 9 mei 2017

​NIEUWSBRIEF PATIËNTENKRING LEMMINKÄINEN

​NUMMER 31, MEI 2017

Nieuws vanuit de afdeling Kunstzinnige Therapie van het Therapeuticum

Zo’n drie maanden werk ik nu bij het Therapeuticum Lemminkäinen; de individuele therapieën zijn gestart en een eerste cursus “Grenzen Verkennen” is gegeven (via Antroposana). Van die cursus volgt op verzoek hieronder een klein verslag:

Met acht deelnemers zat deze cursus vol, locatie boven in de kunstzinnige therapieruimte. Het zijn twee hele mooie leerzame avonden geweest; de eerste avond stond vooral de bewustwording centraal: ‘waar sta ik’, om m.b.v. een oefening in pastel richting een plant- of boomvorm te werken. Met daarna vragen als: hoe ziet je tekening eruit, wat is er belangrijk aan, hoe zijn de kleuren, hoe ziet de begrenzing eruit, wat is de sfeer, hoe voelt het etc. De tweede avond samen met anderen op een groot vel papier, vanuit een ‘veilige eigen plek’ de ontmoeting met de ander zoeken, met als doel bewust worden van de plek die je zelf wilt/nodig hebt en bewust worden van hoe en met wie je in contact wilt gaan.

Zeker deze tweede avond heeft veel teweeggebracht, was soms best confronterend en even verdrietig, naast ervaringen van vrijheid, spelen, verbondenheid en dankbaarheid. Ik vond het zelf heel bijzonder dat er in deze groep, mensen die elkaar nauwelijks kenden, meteen al zo’n openheid was en bereidheid het avontuur aan te gaan, om te delen met elkaar. Dusdanig dat een aantal graag een vervolg zouden willen. Daar denk ik nog over na, of dat weer n.a.v. een thema zou moeten zijn, of anderszins kunstzinnig. Ideeën/vragen zijn welkom. Wat ik in ieder geval al wel graag wil aanbieden is het volgende:

Preventieve Gezondheidszorg en Kunstzinnige Therapie

Introductie: als we kiezen voor therapie zijn we vaak al een stap te ver; we zijn al uit balans, te merken aan lichamelijke kwalen, vermoeidheid, overprikkeld zijn, depressief; kortom; ieder van ons heeft zo zijn eigen signalen. Het vraagt best wat om in deze maatschappij in evenwicht te blijven, goed voor jezelf te zorgen, te luisteren naar je lichaam , je gedachten en je gevoelens. Gezonde voeding en eetpatronen zijn belangrijk en zeker ook voldoende lichaamsbeweging. Daarnaast zijn beweging en voeding voor de ziel minstens zo belangrijk … maar die vergeten we wel eens … terwijl deze voeding zo essentieel is.

Binnen het vakgebied kunstzinnige therapie zijn in dat kader speciale “hygiënische oefeningen” ontwikkeld, ofwel: oefeningen die helpen om in evenwicht te blijven, die naast een stukje bewustwording en ontwikkeling van de eigen eenzijdigheden ook heel voedend zijn; die plezier, rust, een diepe verbinding met jezelf en dankbaarheid kunnen geven.

Het zijn bijvoorbeeld schilderoefeningen, waarbij de kleurbeleving en de ademhaling centraal staan, of boetseeroefeningen, om wetmatigheden in de natuur aan den lijve te kunnen ervaren. Maar ook eenvoudig het doen van een waarnemingsoefening: met kleurpotlood zo waarheidsgetrouw mogelijk een bloesemtak natekenen, waarbij je je concentratie en geduld oefent, objectiviteit schoolt, waarna vaak als geschenk de schoonheid van de natuur weer veel meer beleefd kan worden en je het helende gevoel van dankbaarheid en verbondenheid kunt ervaren. Dit is maar een kleine greep uit een heel scala van werkvormen, oefeningen om middels kunstzinnig werken te groeien naar steeds meer evenwicht, gezondheid en regie over je eigen leven. Ik zie deze (preventieve) oefeningen zelf als een heel belangrijk onderdeel van mijn werk als kunstzinnig therapeut, maar ook van mijn eigen leven en wil ze graag delen met zoveel mogelijk mensen die daar behoefte aan hebben. Dus start er een eerste cursus/scholingstraject: “Kleurstemmingen door de dag en de nacht heen”

Kleurstemmingen door de dag en de nacht heen worden ook wel de "ademhalingsoefeningen van Dr. Hauschka" genoemd. We schilderen volgens de “nat in nat” techniek, waarbij met een brede penseel met water en aquarelverf op vochtig gemaakt papier heel subtiel kleuren aangebracht en beleefd worden. We maken zeven verschillende schilderingen, kleurstemmingen, van zonsopkomst tot zonsondergang en door de nacht. Het werk wordt gezamenlijk besproken en ervaringen gedeeld. We starten vaak met een korte meditatie/oefening uit de mindfulness.

 • We werken in een groep, maximaal 9 personen, minimaal 5 personen.
 • 7x een dagdeel van 2 uur, inclusief materiaal, koffie en thee. [3 tarieven: €125/€105/€90]
 • Woensdag van 09.30 tot 11.30 of dinsdagavond van 19.30 tot 21.30
 • Start in de week van 15 mei, of later zodra er voldoende aanmeldingen zijn. En na deze schilderperiode kunnen andere werkvormen volgen, al naar gelang de vraag

Voor meer informatie, zie  www.susanmanongoslinga.nl of bel 06 30502781

Hartelijke groet, Susan Manon Goslinga (kunstzinnig therapeut Therapeuticum Lemminkäinen)

 


Verslag ledenvergadering Patiëntenkring Lemminkaïnen 18 april 2017

Op 18 april jl. vond weer een ledenvergadering van de Patiëntenkring plaats. In het document hieronder staat het verslag van deze vergadering.

 verslag ledenvergadering patiëntenkring lemmi....docx


Nieuwe tentoonstelling in het Therapeuticum

Klaasje Smit (1951)

Schilderijen, gemengde technieken, beelden in steen

Als kunstenaar heb ik een eigen en oorspronkelijke beeldtaal ontwikkeld.

Mijn werk kenmerkt zich door gedreven experimenten met vele materialen. Steen vormt de hoofdmoot, maar ook schilderijen en grafisch werk maken deel uit van mijn kunst. Lood, glas, veren, touw of haar; allerlei materiaal kan deel uitmaken van een ontwerp. Ik wil me niet vastleggen op één kunstdiscipline. Kunst scheppen is mezelf tot uitdrukking brengen, waarin het materiaal en de techniek dienstbaar zijn aan het scheppingsproces èn aan de vorm. Kwaliteit en niveau zijn daarbij belangrijk waarden.

In vrijwel alle gevallen hebben mijn ‘beelden’ een spirituele lading die getuigt van een voortdurende zoektocht naar het eigen ik in relatie met het gekozen materiaal. Zo ontstaan beelden die een archetypische en mythische bron hebben. Door de beelden soms met andere materialen te combineren ontstaat een spanning waarin polariteiten tot uitdrukking komen en toch ook een heelheid voelbaar is.  

Opmerkingen over haar werk: avant-gardistisch; speels, humor; een combinatie van kracht en kwetsbaarheid; verrassend en veelzijdig; beelden die raken in het hart.

Beelden verschijnen – voor mijn geestesoog – ik houd contact – door in de stroom – te blijven staan – arbeid maakt de vorm

De expositie is tot en met 30 juni 2017

 


Verslag van de excursie "Wilde eetbare planten"

Wilde jij ook van alles weten over wilde eetbare planten? Eén van onze leden gaf ons hierover een boeiende cursus.

Allereerst kregen we interessante informatie over verschillen tussen wilde eetbare planten en andere groente.
Na de koffie gingen we met de fiets op excursie. We hebben op verschillende plekken gezocht naar de planten. Om te beginnen in het Sterrebos en te eindigen in het volkstuinencomplex. Op deze plekken, vonden we o.a. zevenblad, speenkruid en de kleine veldkers.

Het leuke was, dat we alle informatie en foto’s meekregen. Plus een afsluitbare plastic zak, voor het bewaren van de schatten. Hiermee kon je thuis een bijgevoegd recept uitproberen. De excursie was de moeite waard. 

Ank Drenth

Een wilde plant heeft maar één doel: voortplanting en daardoor is ze oersterk in overleven. Ze is vitaal. Ze maakt ook (licht toxische) stoffen aan, om zich te beschermen of insecten te lokken. De gecultiveerde plant is wat "luier" en neemt meer tijd en stopt meer energie in andere (voor ons wenselijke) delen van haar levenslichaam (bv de wortel of de stengel of vrucht). Deze voedingsstroom gaat ten koste van de reproductiestroom, waardoor gecultiveerde planten dus in dit opzicht zwakker, minder vitaal zijn dan wilde planten.


Verslag van de tweede deel van Dick van der Vlugt's workshop "Wat maakt de partnerrelatie duurzaam?"

Op 26 januari vervolgde Dick van der Vlugt, psycho-sociaal hulpverlener in Groningen, zijn training over duurzame relaties. Opnieuw een boeiende avond, waarin hij onderzoeksresultaten van Esther Perel en theorieën van Rudolf Steiner met ons deelde. Perel, een sociologe die jarenlang onderzoek deed naar ontrouw (E. Perel – Erotische Intelligentie), ontdekte dat mensen daar vooral toe verleid worden als ze in hun duurzame relatie een of meerdere delen in zichzelf niet meer ontwikkelen en zich te veel hebben gevoegd naar hun partner. Bij de minnaar of minnares komt juist dit deel weer tot bloei. Iedere relatie kent tijden van nabijheid en afstand. Als je veilig gehecht bent, kun je je in vrijheid met de ander verbinden. Heb je een onveilig hechtingspatroon aangeleerd, dan kan je de neiging hebben, jezelf in te leveren om de relatie gaande te houden (obsessieve hechting), of juist de verbinding uit de weg gaan om jezelf te blijven (vermijdende hechting).

In een bijzonder grappige sketch van Marc Gungor die Dick vertoonde, werden verschillen tussen typisch mannelijk en vrouwelijk gedrag uit de doeken gedaan. www.laughyourway.com Mooie tips om je relatie levend te houden vonden we in ‘Het bouwwerk van een relatie’.

Na de pauze begon het eenvoudig. Steiner ging ervan uit, dat de man middels zijn fysiek levenskracht belichaamt. De vrouw belichaamt vormkracht. Volgens Steiner heeft ieder mens naast een fysiek lichaam ook een etherisch en een astraal lichaam. Tot slot herbergt de mens ‘’het ik’, de geest die na de dood opnieuw kan incarneren. Een man heeft een vrouwelijk etherisch lichaam , en een vrouw juist een mannelijk etherisch lichaam. Daardoor beschikken zowel man als vrouw over levenskracht en vormkracht. Verder denkt Steiner dat de man dieper geïncarneerd is dan de vrouw. Hij staat dichter bij de aarde, verhoudingsgewijs staat de vrouw dichterbij de hemel.

Naast deze boeiende, en soms ook lastig voorstelbare materie vroeg Dick een bijzondere oefening te doen! Als je als lezer deze wilt doen, hier volgt de instructie! En lees niet meteen door! Streel de arm van je partner(of zus/buurman/zoon…) zoals je denkt dat hij of zij dit prettig vindt. Streel daarná je partners arm opnieuw, en nu zoals je het zélf aangenaam vindt. Vraag vervolgens aan je partner welke aanraking zij of hij de fijnste vond. (En lees niet meteen verder!) Hoogstwaarschijnlijk dezelfde als bij ons tijdens de training: het overgrote deel van de ontvangers blijkt de tweede aanraking prettiger te vinden, ze ervoeren het plezier en de expressie van de gever!
De verschillen tussen man en vrouw, het vraagstuk hóe je op elkaar af kunt stemmen, vindt zijn antwoord in de liefde, in het hart, eindigend met de schone bijbeltekst uit 1 Kor.13: De liefde is lankmoedig, ze rekent het kwade niet aan.

Opnieuw een inspirerende avond die Dick ons presenteerde. Dank aan Dick en aan Heidi en Nelly van de Patiëntenkring!

Elize Reinink

"Love" door Alexander Milov


Oproep derde bestuurslid Patiëntenkring

Al anderhalf jaar lang bestaat het bestuur van de Patientenkring uit maar twee bestuursleden.

Een derde bestuurslid is hard nodig om ons werk te kunnen doen, omdat we als bestuur niet het risico willen lopen dat de twee huidige bestuursleden te veel werk hebben. Vandaar nogmaals een oproep voor een derde bestuurslid om ons te komen versterken.

De taken van een nieuw bestuurslid zouden zijn: Opstellen van nieuwsbrieven, updaten van website, notulen maken van bestuurs- en ledenvergaderingen.

Heeft u er interesse in om het derde bestuurslid te worden? Dan kunt u contact opnemen met Nelly Hazen (secretariaat): info@patientenkringlemminkainen.nl


Oproep voor vrijwilligers in het Therapeuticum

 • Menigeen zal het opgevallen zijn dat de seizoenentafel in de wachtkamer er niet altijd actueel en fris bij staat. Voor het verzorgen en het inrichten van de seizoenentafel in de wachtkamer zoeken wij een vrijwilliger, die dit voor ons wil doen.
 • Tevens zoeken wij iemand die in het therapeuticum de bloemen wil verzorgen. In het voorjaar en in de zomer zijn dat de bloemen uit de tuin van het therapeuticum, in de winter kopen we die doorgaans op de markt.

Wie helpt ons de natuur in huis te brengen? Voor vragen en/of toezeggen voor de twee bovenste oproepen kunt u met Carla Besteman contact opnemen: carlab@therapeuticumlemminkainen.nl


40-jarig jubileum van de Patiëntenkring Lemminkaïnen

40 jaar geleden was er een groep mensen die graag een antroposofisch arts wilde in Groningen. Toen dat gerealiseerd was werd het doel de praktijk mogelijk maken, in stand houden en ondersteunen. In het begin moesten alle kosten opgebracht worden door de deelnemende leden. De ondersteuning – administratie, assistentie, boekhouding, cursussen, informatie en voorlichting geven, nieuwsbrieven verzenden, schoonmaak gebeurde door vrijwilligers vanuit de Patiëntenkring: immateriële bijdragen.

Na verloop van tijd kon de eerste huisarts (Jaap Blom) zich vestigen. Daardoor was het mogelijk dat mensen als ziekenfonds- of particulier patiënt ingeschreven werden. Langzamerhand kwam er verandering in de activiteiten van de Patiëntenkring en de materiële en immateriële bijdragen van de leden.

In 1993 bleek het noodzakelijk dat de Patiëntenkring een rechtslichaam werd – om te voorkomen dat de toenmalige penningmeester persoonlijk op zou draaien voor bepaalde kosten. Dat is toen de Vereniging Patiëntenkring Groningen geworden. Het in de statuten verwoorde doel van de vereniging is: bevordering van de antroposofische geneeskunst in Groningen.

Het doel van de Patiëntenkring is in wezen niet veranderd: bevorderen van de antroposofische gezondheidszorg in Groningen. Wellicht zou je kunnen zeggen dat er een verschuiving heeft plaats gevonden van "antroposofische gezondheidszorg in Groningen" naar "Therapeuticum Lemminkäinen". Voor een deel is dat ook verwoord in de Missie en Visie van Therapeuticum Lemminkäinen.

Op de ledenvergadering van 18 april jl. is besloten dat we ons jubileum dit najaar gaan vieren. Onderstaande suggesties voor het vieren kwamen naar voren:

 • Instellen van een feestcommissie
 • Vooral inhoudelijk bijvoorbeeld symposium op een grote locatie
 • Wat gaan we vieren verleden, heden of toekomst
 • Verbinding zoeken met Antroposofisch onderwijs, natuurvoedingswinkels en regionale antroposofische vereniging
 • Huidverzorging van dr. Hauschka
 • Biografie in organisaties
 • Kleurenleer door Wil Uitgeest
 • Aanbod Leonie Heins, maken van huidverzorgingsproducten
 • Aanbod van Carla Besteman, workshop euritmie

In het najaar 2017 en voorjaar 2018 verschillende activiteiten aanbieden in het kader van het jubileum, hiervoor kunnen bovengenoemde voorbeelden gebruikt worden. Om bovenstaande voorstellen vorm en inhoud te geven zijn er mensen nodig die samen met het bestuur de viering van het jubileum voorbereiden.

Heb je zin om hieraan een bijdrage te leveren kun je dit mailen naar Nelly Hazen: info@patientenkringlemminkainen.nl

Ideeën voor onderwerpen en namen zijn ook zeer zeker welkom en kun je ook mailen naar Nelly Hazen.


Mededelingen over het Therapeuticum

​Einde patiëntenstop:

Voor geruime tijd was er in het Therapeuticum een patiëntenstop van kracht, waardoor er geen nieuwe patiënten aangenomen konden worden. Deze patiëntenstop is inmiddels opgeheven.

​Nieuwsbrief van de huisartsen:

​In april is er een nieuwe nieuwsbrief uitgekomen van de huisartsen van het Therapeuticum. Deze gaat onder andere over de afgeschafte lumpsumregeling van Menzis.

U kunt de nieuwsbrief vinden op de website van het Therapeuticum.


Nieuwe brochure "Antroposofische zorg bij kinderziekten" verschenen

Geschreven door Freya Pardoel, Edith Minnaar en Loes Klinge

Vanuit het antroposofisch mensbeeld gezien kunnen kinderziekten, in de eerste levensfase van een mens, een hulp zijn bij het op aarde komen en een goede verbinding aangaan met het erfelijke lichaam. Vandaaruit gezien is het belangrijk om zo’n kinderziekte goed door te kunnen maken.

Voor ouders en verzorgers wordt het dan belangrijk om de verzorging daarop af te stemmen en niet direct aan symptoombestrijding te werken. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om het normale verloop van zo’n ziekte te kunnen onderscheiden van een verloop waarin de symptomen zo sterk worden dat medische hulp noodzakelijk wordt.

In deze brochure worden de acht meest voorkomende kinderziekten behandeld en de verschillende maatregelen die voor het begeleiden van het normale ziekteproces belangrijk zijn.

Andere brochures die in dit verband interessant kunnen zijn:

 • Nummer 08 Koorts
 • Nummer 16 Biografie en ziekte
 • Nummer 20 Gids voor ziekte preventie en zelfmedicatie
 • Nummer 33 De oerbronnen van gezondheid
 • Nummer 51 Genezen via de huid
 • Nummer 55 Warmte, kleding en gezondheid

U kunt de brochures ook bestellen via www.gezichtspunten.nl


Financiële bijdrage voor het jaar 2017

Het blijkt dat een aantal leden onze laatste brief (met een uitnodiging voor de ledenvergadering op 18 april jl.) niet gekregen hebben. Onze excuses hiervoor.

In deze brief stond ook een herinnering om de financiële bijdrage voor 2017 te betalen. Wij hebben ondertussen veel bijdragen binnengekregen, hartelijk dank aan iedereen die dit heeft gedaan.

Voor degenen die de brief misschien niet gekregen hebben, of er niet aan toegekomen zijn om de bijdrage te betalen, sturen wij nogmaals de richtbedragen:

 • Lager inkomen: €32, bij meerdere personen €47 per jaar
 • Midden inkomen: €63, bij meerdere personen €94 per jaar
 • Hoger inkomen: €125, bij meerdere personen €175 per jaar

Rekeningnummer: NL60 TRIO 0391 0687 17, t.n.v. “Patiëntenkring Groningen”.

Uiteraard bepaalt u zelf de hoogte van uw bijdrage, de bovenstaande bedragen zijn slechs richtbedragen.

­

Met hartelijke groeten,


Heidi Duncan en Nelly Hazen
​Bestuur Patiëntenkring Lemminkäinen