menu

Patiëntenkring Lemminkäinen 

Welkom op de website van de Vereniging Patiëntenkring Groningen (Lemminkäinen)

Welkom op de website van de patiëntenkring.

Voor de huisartsenpraktijk kunt u kijken op https://www.huisartsennoorderhaven.nl; voor de therapeuten verwijzen wij u naar https://therapeuticumlemminkainen.nl

Recente nieuwsbrief.

Op 10 februari j.l. is er nieuwe nieuwsbrief verzonden. U kunt deze hier inzien.

Wijziging in het bestuur 20 april 2022.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 20 april 2022 is Nelly Hazen afgetreden als bestuurslid en voorzitter. Doety de Boer is toegetreden tot het bestuur. Zij zal na een inwerkperiode de werkzaamheden van secretaris Heidi Duncan overnemen. Dit betreft de ledenadministratie en de verzorging van nieuwsbrieven etc. Heidi zal hierna ook aftreden als bestuurslid. Hans Vermaat, penningmeester, vervult ook tijdelijk de functie van voorzitter.

Op 30 maart 2023 zal tijdens de algemene ledenvergadering een nieuw bestuur worden geinstalleerd.

Rapport Samen Beter Worden.

Momenteel wordt het bovengenoemde rapport verder uitgewerkt. U kunt het rapport hier nalezen.

Rapport-wrkgrp-Pat-Kring-Gron-def.pdf

Noorderhaven 32, Groningen, fotos: Ernestien Beers en Jeanet Vermeer

De Vereniging Patiëntenkring Groningen

De Vereniging Patiëntenkring Groningen is een vereniging van patiënten van Therapeuticum Lemminkäinen. De Patiëntenkring ontstond in 1977 toen een groep mensen zich beijverde om antroposofische gezondheidszorg in Groningen mogelijk te maken. Zij hebben in 1980 het Therapeuticum opgezet. Sindsdien is het Therapeuticum, mede dankzij de inzet van vrijwilligers vanuit de Patiëntenkring, uitgegroeid tot het Therapeuticum in zijn huidige vorm. De Patiëntenkring is een vereniging sinds 1993.

geschiedenis patientenkring.pdf

Naamgeving

De naam Lemminkäinen komt uit het Finse epos Kalevala. Hierin spelen drie helden een hoofdrol. Van deze drie is het de jonge Lemminkäinen die de wereld intrekt. Hij denkt niet, maar doet: hij wordt door schade en schande wijs en staat symbool voor het eigen initiatief en het ontwikkelen van bewust handelen. Dit laatste speelt een belangrijke rol bij ziekte en gezondheid.

Logo

De buitenste lijnen symboliseren door de omhullende vorm de Patiëntenkring Groningen en de Stichting ter Bevordering van de Antroposofische Geneeskunst, die samen het Therapeuticum willen ondersteunen.
De binnenvorm geeft symbolisch weer wat een patiënt doormaakt in een ziekteproces, de levenslijn die in een lus raakt, het tijdelijk in zichzelf gekeerd en op zichzelf gericht zijn. Dit deel staat voor de artsen- en therapeutenpraktijk.

Ontwerper

Simon Johannes Wijbenga ontwierp het logo. Hij werd op 25 februari 1947 geboren in het Friese Noordbergum en overleed, na een langdurige ziekte, op 29 december 2010 in Groningen.

Lidmaatschap

Uw ledenbijdrage

Het geld dat de leden van de Patiëntenkring Groningen via hun ledenbijdragen bijeenbrengen wordt grotendeels besteed aan het in stand houden van de bijzondere kenmerken van het Therapeuticum.

Geneeskunde met beschouwing van de gehele mens
Een breed aanbod van antroposofische therapieën in huis
Geneeskunde op antroposofische, homeopathische en allopathische basis
Tijd voor intensief overleg van therapeuten, assistenten en artsen
Organisatie en financiering van activiteiten zoals cursussen, lezingen en workshops
(Mede)financiering van antroposofische bijscholing van artsen en therapeuten

Voor verdere informatie over het lidmaatschap verwijzen wij u naar de aparte pagina in het menu.